Từ khóa: sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy