Từ khóa: phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ