Tác giả Sô-lô-khốp

Tìm hiểu tác giả Sô-lô-khốp gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Download

1. Tiểu sử

Bạn đang xem: Tác giả Sô-lô-khốp

Sô – lô – khốp (1905 – 1984): sinh ra  trong một gia đình nông dân người Cozak ở Kamenskaya thuộc nước Nga.

– Năm 13 tuổi ông tham gia Hồng Quân chiến đấu trong nội chiến Nga.

– Năm 17 tuổi ông bắt đầu sáng tác văn học.

– Năm 1932 ông là Đảng viên Đảng Cộng Sản Liên Xô.

– Năm 1939 ông làm Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

 Ông để lại nhiều các phẩm nổi tiếng như “Những câu truyện Sông Đông”, “Thảo nguyên xanh”, “Sông Đông êm đềm”, “Đất vỡ hoang”, “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”, “Số phận con người”, …

b. Phong cách nghệ thuật:

    Ông theo đuổi lối viết đúng với sự thật; kết hợp giữa chất bi và hùng, chất sử thi và tâm lí; bám sát các vấn đề số phận đất nước và số phận cá nhân.

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

     Ông là nhà tiểu thuyết tài năng và là một trong những nhà văn lớn nhất thế kỉ XX của nước Nga, được nhận giải Nô-ben năm 1965. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Giáo dục