Lịch SửLớp 8

Sưu tầm các thông tin về lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày kỉ niệm Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào?

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 53 (Hãy sưu tầm thêm các thông tin liên quan đến lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày kỉ niệm Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào?) Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Hãy sưu tầm thêm các thông tin liên quan đến lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày kỉ niệm Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào?

Sưu tầm các thông tin về lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày kỉ niệm Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào?

Trả lời:

Bạn đang xem: Sưu tầm các thông tin về lịch sử ra đời ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ngày kỉ niệm Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào?

Bài tham khảo số 1:

Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương (1930) được thành lập, giai cấp công nhân Việt Nam đã định ngày 1/5 hàng năm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống đế quốc thực dân, giành độc lập, tự do, giành lại những quyền lợi của con người. Thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, sự kiện kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 được diễn ra trong bi mật dưới các hình thức như treo cờ, rải truyền đơn. Nhờ có sự thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương năm, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai lần đầu tiên tại Hà Nội cùng với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Ngày 1/5/1938 đã diễn ra một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người ở khu Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giời: thợ hỏa xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người già, nhà văn, nhà báo… Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kì vận động dân chủ (1936-1939) thể hiện sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đánh dấu một mốc trưởng thành vượt bậc trong tổ chức lãnh đạo của Đảng ta.

Bài tham khảo số 2:

Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Ngày 1/5 bắt nguồn từ thành phố công nghiệp lớn Chicago, Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ. Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Họ tổ chức mit tinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ: “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Ngày 1/5 được xem là ngày mừng thắng lợi đã đạt được, nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các nước khác. Đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago. Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!”. Khoảng 40.000 người không đến nhà máy. Ngày 1/5 cũng là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta tổ chức kỉ niệm công khai Ngày Quốc tế Lao động tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button