Lịch SửLớp 8

Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) có giá trị gì đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân?

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 53 (Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) có giá trị gì đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân?) Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) có giá trị gì đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân?

Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) có giá trị gì đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân?

Trả lời:

Bạn đang xem: Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) có giá trị gì đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân?

Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản được tuyên bố nêu rõ sự phát triển của xã hội là sự thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội. Giai cấp vô sản là lực lượng quan trọng nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản là vũ khí lí luận của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button