Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 49 Lịch Sử 8 Bài 7 – TopLoigiai

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Câu hỏi in nghiêng trang 49 Lịch Sử 8 Bài 7

Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Câu hỏi in nghiêng trang 49 Lịch Sử 8 Bài 7 – TopLoigiai

– V.I.Lê-nin là một lãnh tụ vĩ đại của Nga, ông sinh ngày 22-4-1870 trong một nhà giáo tiến bộ ở Nga. Ông tham gia các phong trào cách mạng chống Nga hoàng ngay từ khi còn là sinh viên rồi bị đuổi học.

– Năm 1893, ông chuyển đến thủ đô Xanh-pê-téc-bua và tham gia vào các hoạt động tuyên truyền  mạng. Tại đây, ông nghiên cứu chủ nghĩa Mác, không lâu sau ông đã trở thành người lãnh đạo nhóm Mác-xít ở thành phố này.

– Lê-nin bị bắt và cho đi đày ở Xi-bia nhưng ông không ngừng tìm hiểu con đường cách mạng ở Nga. Đến năm 1903, ông quay trở lại Nga cùng với những thành tựu về cách mạng đã thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga và đưa ra cương lĩnh cách mạng.

Câu hỏi in nghiêng trang 49 Lịch Sử 8 Bài 7

Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Lời giải

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới được thể hiện ở những điểm sau:

– Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đấu tranh nhằm lật đổ chế độ tư sản, thành lập một chuyên chính vô sản.

– Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân là chủ yếu.

– Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga dựa vào quần chúng, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button