Lịch SửLớp 8

Soạn Sử 8: Bài 1 trang 136 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 1 trang 136 Lịch Sử 8

 Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Sử 8: Bài 1 trang 136 SGK Lịch Sử 8 – TopLoigiai

– Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế: Đề nghị mở cửa biển Trà Lí (Nam Định) để giao thương hàng hóa.

– Đinh Văn Điền: mong muốn đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán đông đúc hơn, chấn chỉnh quốc phòng để bảo vệ đất nước.

– Nguyễn Trường Tộ: Đề nghị triều đình chấn chỉnh lại bộ máy quan lại, phát triển kinh tế (trong đó có công, thương nghiệp, tài chính) theo hướng mới, mở rộng quan hệ ngoại giao ra bên ngoài, cải tổ giáo dục theo hướng cải cách.

– Nguyễn Lộ Trạch: Đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí để năng cao trình độ cho người dân, bảo vệ đất nước vững chắc trước sự xâm lược của giặc.

Xem toàn bộ Soạn Sử 8: Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button