Lịch SửLớp 7

Soạn sử 7 Bài 20 phần 1 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Trong bài học này Sài Gòn Tiếp Thị sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 7 Bài 20 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 7 Bài 20 phần 1 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Mục tiêu bài học

Bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức. So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự xã hội.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 7 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 94 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần.

Trả lời:

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ, khi so sánh với nước Đại Việt thời Trần ta thấy có những điểm khác nhau cơ bản sau:

– Đất nước được chia làm 13 đạo thừa tuyên, chia nhỏ đất nước ra để cai trị.

– Phạm vi các đạo này căn bản được phân chia khoa học, phù hợp với đặc trưng riêng của từng vùng miền.

– Bộ máy chính trị thời Lê Sơ được hoàn thiện và chặt chẽ hơn thời Trần. Các đơn vị hành chính địa phương được phân chia rõ ràng hơn.

Câu hỏi trang 96 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trong “Đại Việt sử kí toàn thư”?

Trả lời:

Tổ chức quân đội thời Lê Sơ:

– Quân đội thời Lê Sơ tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

– Quân đội được chia làm hai bộ phận chính là quân triều đình và quân ở địa phương. Bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

– Vũ khí của quân đội thời này là sử dụng đao kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

– Hằng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận để rèn luyện và củng cố đội quân.

– Đối với những đội quân mạnh sẽ được bố trí ở những vùng biên giới để bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Nhận xét: Chủ trương của nhà Lê Sơ đối với lãnh thổ đất nước là kiên quyết bảo vệ từng mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc, bằng bất cứ giá nào cũng cần giữ vững toàn vẹn lãnh thổ.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 7 bài 20 ngắn nhất

Bài 1 trang 96 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

Trả lời:

Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ: Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và hoàn chỉnh thời Lê Thánh Tông.

– Ở trung ương:

+ Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.

+ Giúp việc cho vua là các quan đại thần, ở triều đình có 6 bộ, ngoài ra còn có các cơ quan chuyên môn khác.

– Ở địa phương:

Thời Lê Thánh Tông cả nước gồm 15 đạo, dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã. Đứng đầu mỗi đạo là ba ti.

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ:

Soạn sử 7 Bài 20 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (ảnh 2)

Bài 2 trang 96 Sử 7 Bài 20 ngắn nhất:

Em thử trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật.

Trả lời:

Những đóng góp của Lê Thánh Tông là rất lớn:

– Trong việc xây dựng bộ máy nhà nước: Hoàn chỉnh bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương một cách chặt chẽ, rõ ràng. Tăng cường tính chuyên chế của triều đình trung ương.

– Pháp luật: Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi là bộ Quốc triều hình luật hay bộ Hồng Đức với nhiều nội dung tiến bộ, chặt chẽ.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ trong SGK Lịch sử 7. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn củng cố kiến thức lý thuyết đồng thời soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn.

Mời các bạn xem tiếp Phần 2: Bài 20 phần 2 ngắn nhất: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Lịch Sử lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button