Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 25 Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) ngắn nhất

Trong bài học này Sài Gòn Tiếp Thị sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX), đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 25 Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa ở nước ta nửa đầu thế kỷ XIX dưới vương triều Nguyễn.

– Nhận xét được chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 25 ngắn nhất

Câu hỏi trang 127 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn.

Trả lời:

Đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn:

+ Tích cực: Giữ được mối quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc.

+ Hạn chế: Bảo thủ, lạc hậu không tạo điều kiện giao lưu với các nước tiên tiến đương thời, dẫn đến tính trạng lạc hậu, trì trệ và bị cô lập. Chính chính sách này đã là cơ sở để các nước phương Tây lấy cái cớ tiến hành xâm lược Việt Nam.

Câu hỏi trang 127 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Trả lời:

Ý nghĩa cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng:

+ Thể hiện sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

+ Tăng cường quyền lực trong tay vua tổ chức chính quyền chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, tăng cường tính chuyên chế.

+ Cách phân chia các tỉnh của Minh Mạng được dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với phạm vi quản lí của một tỉnh. Đây là cơ sở để phân chia các tỉnh như ngày nay.

Câu hỏi trang 128 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

Nhận xét:

* Ưu điểm

+ Các nghề thủ công tiếp tục phát triển, đặc biệt các nghề làm gốm sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ. Xuất hiện nghề mới là in tranh dân gian.

+ Thủ công nghiệp nhà nước tổ chức với quy mô lớn, chế tạo được một số máy móc đơn giản.

* Hạn chế: Do chính sách trưng tập thợ thủ công giỏi và sự quản lí của nhà nước, do việc giao thương khó khăn đã làm cho thủ công nghiệp không phát triển như trước.

Câu hỏi trang 128 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Trả lời:

Nhận xét về người thợ thủ công Việt Nam:

– Người thợ thủ công Việt Nam tay nghề cao, kỹ thuật tốt, sáng tạo có thể làm ra những sản phẩm đẹp, chất lượng tốt đặc biệt biết sử dụng công nghệ kĩ thuật tiên tiến phương tây vào sản xuất.

– Tuy nhiên chế độ công tượng hà khắc đã kìm kẹp, hạn chế họ phát huy tài năng của mình.

Câu hỏi trang 128 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn.

Trả lời:

⇒ Nhà Nguyễn thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” (đóng cửa, không giao tiếp với phương Tây) vì sợ các nước này nhòm ngó không buôn bán và không chấp nhận đặt quan hệ ngoại giao với họ.

+ Nhà nước giữ độc lập quyền về ngoại thương, hạn chế thương nhân nước ngoài vào buôn bán. Các đô thị như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà đều tàn lụi.

+ Cản trở việc giao lưu với những nước có nền kinh tế phát triển, không có điều kiện tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật hiện đại.

+ Nước ta tiếp tục trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu.

+ Thể hiện tính bảo thủ, không thức thời, không nhạy bén với thời cuộc.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 25 ngắn nhất

Bài 1 trang 129 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.

Trả lời:

– Bộ máy chính quyền ngày càng hoàn thiện từ thời Nguyễn Ánh và Minh Mạng.

Thời Gia Long:

+ Chính quyền trung ương tổ chức lại theo mô hình của nhà Lê, tăng quyền lực của vua.

+ Chia đất nước làm 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và các Trực doanh. Chính quyền trung ương cai quản cả nước, Tổng trấn trông coi thành.

Thời Minh Mạng: Năm 1831 – 1832, vua Minh Mạng quyết định bãi bỏ Bắc thành và Gia Định thành chia cả nước là 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

– Nhận xét:

+ Nhìn chung bộ máy nhà nước thời Nguyễn giống thời Lê sơ.

+ Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh và chặt chẽ.

+ Những cải cách đó nhằm tập trung quyền lực vào tay vua vì vậy nhà nước thời Nguyễn vẫn là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tâp quyền.

Bài 2 trang 129 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Trả lời:

Những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX:

– Nông nghiệp:

* Ưu điểm: Ban hành lại chính sách quân điền, khuyến khích khai hoang, diện tích trồng trọt được mở rộng, quan tâm đến thủy lợi.

* Hạn chế:

+ Kinh tế nông nghiệp còn lạc hậu.

+ Ruộng công ngày càng bị thu hẹp và nông dân hầu như không có ruộng đất.

– Thủ công nghiệp:

* Ưu điểm:

+ Các nghề thủ công tiếp tục phát triển, đặc biệt các nghề làm gốm sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ. Xuất hiện nghề mới là in tranh dân gian.

+ Thủ công nghiệp nhà nước tổ chức với quy mô lớn, chế tạo được một số máy móc đơn giản.

* Hạn chế: Do chính sách trưng tập thợ thủ công giỏi và sự quản lí của nhà nước, do việc giao thương khó khăn đã làm cho thủ công nghiệp không phát triển như trước.

– Thương nghiệp:

* Ưu điểm: Nhà nước bắt đầu cho một số thuyền sang các nước láng giềng giao lưu buôn bán.

* Hạn chế:

+ Do chính sách thuế khoá nặng nề và phức tạp của nhà nước đã cản trở việc buôn bán trong nước.

+ Nhà nước giữ độc lập quyền về ngoại thương, hạn chế thương nhân nước ngoài vào buôn bán. Các đô thị như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà đều tàn lụi.

Bài 3 trang 129 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất:  Hãy nêu các thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

STT

Lĩnh vực

Thành tựu

1

Tôn giáo

Nho giáo trở thành tôn giáo độc tôn, tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển.

2

Giáo dục

Nho học được củng cố, tổ chức đều đặn các kì thi Hương, thi Hội để tuyển người làm quan.

3

Sử học

Quốc sử quán được thành lập, nhiều bộ sử lớn ra đời: Lịch triều hiến chương loại chí, Lịch triều tạp kỉ,…

4

Văn học

Văn học chữ Hán kém phát triển, văn học chữ Nôm đạt được rất nhiều thành tựu. Một số nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,…

5

Nghệ thuật

– Quần thể cung điện Huế, cột cờ Hà Nội,…

– Tiếp tục phát triển (nhã nhạc cung đình Huế, các loại hình ca nhạc dân gian,…)

Bài 4 trang 129 Sử 10 Bài 25 ngắn nhất: Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Trả lời:

Đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX:

– Sau khi thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng để khôi phục lại địa vị của tư tưởng Nho giáo để làm chỗ dựa cho sự thống trị, đã cố gắng xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế cao độ. Tuy nhiên chế độ phong kiến vẫn tiếp tục lâm vào khủng hoảng càng càng nghiêm trọng.

– Nhà Nguyễn đã có nhiều cố gắng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá song hiệu quả thấp.

– Để bảo vệ quyền lợi của mình, nhà Nguyễn đã thi hành nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển của đất nước, không tạo được những chuyển biến mới theo kịp sự phát triển của thế giới.

– Vì vậy, trong gần nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu, không đủ sức kháng cự trước những đe dọa của chủ nghĩa thực dân đang đến gần.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 25

Câu 1. Dưới thời nhà Nguyễn, nơi nào được chọn làm kinh đô?

A, Thăng Long.

B, Quy Nhơn.

C, Phú Xuân.

D, Gia Định.

Câu 2. Dưới thời nhà Nguyễn bộ luật nào đã được ban hành?

A, Hình Thư.

B, Hình Luật.

C, Hoàng Việt luật lệ.

D, Quốc triều hình luật.

Câu 3. Thời vua Minh Mạng nước ta được chia làm bao nhiêu tỉnh?

A, 31 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

B, 29 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

C, 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

D, 41 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

Câu 4. Vua Gia Long đặt tên nước là “Việt Nam” vào năm nào?

A, 1804.

B, 1806.

C, 1808.

D, 1814.

Câu 5. Sự sa sút của kinh tế thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn dẫn đến hậu quả gì?

A, Nông nghiệp suy yếu.

B, Thủ công nghiệp kém phát triển.

C, Các đô thị ngày càng suy thoái.

D, Thương nhân bị thất nghiệp.

Câu 6. Nhà Nguyễn ban hành lại chính sách quân điền vào năm nào?

A, 1804.

B, 1806.

C, 1808.

D, 1810.

Câu 7. Nhà Nguyễn đã đối xử với Phật giáo và tín ngưỡng dân gian như thế nào?

A, Tạo điều kiện để phát triển.

B, Tìm mọi cách hạn chế.

C, Cấm đoán.

D, Coi trọng Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian.

Câu 8. Nhà Nguyễn tổ chức kỳ thi Hương đầu tiên vào năm nào?

A, 1805.

B, 1807.

C, 1809.

D, 1811.

Câu 9. Nhà Nguyễn tổ chức kỳ thi Hội đầu tiên vào năm nào?

A, 1814.

B, 1818.

C, 1822.

D, 1826.

Câu 10. Tác phẩm Gia Định thành thông chí của

A, Trịnh Hoài Đức.

B, Phan Huy Chú.

C, Ngô Cao Lãng.

D, Đặng Xuân Bảng.

Đáp án

1C

2C

3C

4A

5C

6A

7B

8B

9C

10A

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button