Lớp 11Sinh Học

Soạn Sinh 11: Bài 30. Truyền tin qua xináp

Bài 30: Truyền tin qua xináp

I. KHÁI NIỆM XINÁP

– Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.

II. CẤU TẠO CỦA XINÁP

– Có 2 loại xináp: xináp hóa học và xináp điện. (Nội dung bài học chỉ đề cập đến xináp hóa học).

Bạn đang xem: Soạn Sinh 11: Bài 30. Truyền tin qua xináp

Lý thuyết Sinh 11: Bài 30. Truyền tin qua xináp

1. Cấu tạo xináp hóa học

– Chùy xináp gồm: Ti thể, túi chứa chất trung gian hóa học và màng trước xináp.

– Khe xináp, nằm giữa màng trước và màng sau.

– Màng sau xináp và thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học.

2. Đặc điểm

– Mỗi xináp chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

– Chất trung gian hóa học phổ biến ở động vật là axêtincôlin và norađrênalin.

– Các chất trung gian hóa học khác, ít phổ biến hơn: đôpamin, serôtônin…

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINÁP

Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn:

– Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

– Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau.

– Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

Lý thuyết Sinh 11: Bài 30. Truyền tin qua xináp

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button