Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 8. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 8: English speaking countries

Skills 1 (phần 1-5 trang 22 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Discuss the questions. Then …(Thảo luận những câu hỏi. Sau đó đọc đoạn văn.)

1. Where is Scotland? (Scotland là ở đâu?)

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 8. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

=> It’s in the north of Great Britain.

2. What is this land famous for? (Vùng đất này nổi tiếng về gì?)

=> It’s famous for its rich and unique culture as well as its amazing natural beauty, historic castles, traditional festivals and whisky.

Hướng dẫn dịch:

SCOTLAND – VÙNG ĐẤT CỦA NHỮNG TRUYỀN THUYẾT

Scotland nằm ở phía bắc nước Anh. Nó nổi tiếng về nền văn hóa phong phú cũng như vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Khách tham quan đến vùng đất này có thể dành cả ngày để khám phá những lâu đài cổ hàng trăm năm tuổi. Nhưng hãy cẩn trọng – truyền thuyết nói rằng một số lâu đài này bị các hồn ma ám. Những người thích vui vẻ có thể trải nghiệm lễ hội nổi tiếng thế giới tại đây, lễ hội Các Trò chơi Cao nguyên nơi họ có thể tham gia các hoạt động độc đáo của người Scotland như chui ống, đánh trống và nhảy múa. Họ cũng có thể xem những môn thể thao truyền thống, hoặc uống rượu whisky với người dân địa phương. Lái xe qua những đồng cỏ xanh bao la, hoặc chèo thuyền trên các hồ phong cảnh, hoặc những hồ nhỏ – là những điểm thu hút khác mà Scotland mang đến.

Những người vĩ đại của vùng đất truyền thuyết này cũng đã đem đến nhiều phát minh quan trọng của thế giới như điện thoại, ti vi, thuốc penicilin và áo mưa. Edinburgh, thủ đô và là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội chữa cháy riêng của nó vào năm 1824. Đại học Edinburgh chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Anh vào năm 1869.

2. Match each places or event …(Nối mỗi địa điểm hoặc sự kiện với 2 đặc điểm của nó)

Lời giải:

1 – d, f

2 – a, c

3 – b, h

4 – e, g

Hướng dẫn dịch:

1. Edinburgh

d. đội chữa cháy đầu tiên trên thế giới

f. nữ sinh viên y khoa đầu tiên

2. lâu đài

a. bị ma ám

c. cũ hàng thế kỷ

3. Trò chơi cao nguyên

b. chơi ống và đánh trống

h. thể thao truyền thống

4. hồ

e. phong cảnh

g. đi thuyền

3. Read the passage again and …(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. Is Scotland famous for its rich culture? (Scotland nổi tiếng về giàu văn hóa phải không?)

=> Yes, it is.

2.What might you see while you are exploring a castle? (Bạn có thể thấy gì khi khám phá lâu đài?)

=> A ghost.

3. What are some activities you can see at the Scottish Hingland Games? (Vài hoạt động mà bạn có thể thấy trò chơi ở cao nguyên Scotland?)

=> Piping, drumming and dancing.

4. What were some of the things invented by the Scots? (Vài thứ được phát minh ở Scotland là gì?)

=> The television, telephone, penicilin, the rain coat.

5. When was the first fire brigade in the world created? (Đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được lập ra khi nào?)

=> In 1824.

Speaking

4. Work in pairs. Talk about …(Làm theo cặp. Nói về những điều mà bạn thích nhất về Scotland. Đưa ra lý do.)

Lời giải:

A: What do you like about Scotland?

B: I like to visit historic centuries-old castles

A: Why?

B: Because I like to discover and know more about Scotland’s history

 

C: What do you like about Scotland?

D: I like to join in Scottish activities

C: Why?

D: Because these activities is only in Scotland and it seems interesting

 

E: What do you like about Scotland?

F: I like boating on scenic lakes

E: Why?

F: Because Scotland has amazing natural beauty that I want to see

 5. Work in groups. Read and discuss …(Thực hành theo nhóm. Đọc và thảo luận những thông tin thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước Úc. Sau đó trình bày trước lớp.)

Hướng dẫn dịch:

Nước Úc – Những điều thú vị

– Quốc gia duy nhất trên thế giới bao phủ cả một lục địa.

– Thủ đô của thế giới về thể thao và những hoạt động ngoài trời (70% dân số tham gia thường xuyên).

– hàng rào dài nhất thế giới (5. 400km); được xây dựng để bảo vệ số lượng cừu lớn nhất thế giới (khoảng 175 triệu con); được cho là có thể nhìn thấy từ không gian.

– trại gia súc lớn nhất thế giới (trại Anna Creek); lớn hơn cả Bỉ.

Bài viết 1:

Australia is the sixth largest country in terms of area in the world. It  has a large territory and is rich in natural resources, but its population is quite small so population density is very low. Australia is the most developed economy in the world, with the 12th largest economy in the world. Although Australia does not have an official language, English is always the actual national language. Sydney Harbor Bridge is the largest steel arch bridge in the world and the Sydney Tower is the highest tower in the Southern Hemisphere. Australia is very famous for aboriginal folklore. This is an important element that constitutes a unique culture, a complex value of literature – history – language – religion – morality … of the Australian nation.

Bài viết 2:

Australia is the smallest continent in the world but is the 6th largest country in total area. The large size makes Australia many different types of landscapes, with tropical rainforests in the north-east, mountains in the southeast, south-west and east, dry deserts in the center. Although most of the territory is semi-arid or desert, Australia possesses diverse habitats ranging from high mountains to tropical rainforests, and is recognized as a biodiversity country. There is so many cultural festivals, art exhibitions, or music concerts, … anywhere from big cities to small Australian towns.

soạn anh 8 unit 8, tiếng anh 8 unit 8, soạn tiếng anh 8 unit 8, giải tiếng anh 8 unit 8, tiếng anh 8 unit 8, giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 8, unit 8 lớp 8, tiếng anh lớp 8 unit 8, soạn anh 8, tiếng anh 8, giải tiếng anh 8

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 8. English speaking countries

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button