Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 16. LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 16: Inventions – Các phát minh

LISTEN AND READ (Trả lời câu hỏi trang 147-149 SGK Tiếng anh 8)

1.Practice the dialogue with a partner./ (Hãy luyện tập hội thoại với bạn em.)

Click vào đây để nghe:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 16. LISTEN AND READ | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Tim Jones, Hoa’s American pen pal is visiting a chocolate factory with his class and his teacher, Mrs. Allen. Mr. Roberts, the factory foreman, is showing them around.

Mr. Roberts: This is where the cacao beans are stored. Now follow me and I’ll show you the first step in the manufacturing process.

Tim: Sam, what do you think this button is for?                          

Sam: I have no idea.

Mrs. Allen: Tim! Sam! Come here!

Mr. Roberts: Children, don’t touch that button! Now, the beans are washed, weighed, and cooked here.

Mrs. Allen: Tim, come and stand beside me. I told you to behave!

Mr. Roberts: After the shells are removed, the beans are crushed and liquified. Cocoa butter is added, alone with sugar, vanilla and milk. Then the mixture is ground, rolled and poured into molds.

Tim: It looks delicious.

Sam: Can we taste any?

Mr. Roberts: Yes, there’s some beside the conveyor belt.

Hướng dẫn dịch:

Tim Jones, người bạn quen biết qua thư từ của Hoa, đang thăm một nhà máy chế biến sô-cô-la cùng với lớp cậu ấy và cô Allen. Quản đốc Robert, đang dẫn họ đi xem quanh nhà máy.

Mr. Roberts: Đây là nơi bảo quản hạt ca-cao. Còn bây giờ hãy theo tôi, tôi sẽ chỉ cho các bạn xem bước đầu tiên của quá trình sản xuất.

Tim: Sam, theo bạn cái nút này để làm gì?

Sam: Mình không biết.

Mrs. Allen: Tim, Sam lại đây các em.

Mr. Roberts: Các cháu này, cái nút kia không sờ vào được đâu. Lúc này những hạt ca-cao đang được rửa sạch, đem lên cân rồi chế biến ở đây.

Mrs. Allen: Tim, em lại đây đứng gần cô. Cô đã dặn em rồi mà.

Mr. Roberts: Sau khi tách vỏ ra, hạt ca-cao được đưa vào xay và ép ra nước. Người ta thêm bơ cô-ca cùng với đường, va-ni và sữa. Sau đó hỗn hợp này được nghiền ra rồi được cán và đổ ra khuôn.

Tim: Trông ngon quá.

Sam: Chúng cháu nếm thử được không ạ?

Mr. Roberts: Được chứ. Có một ít ở trên băng chuyền kia kìa.

2.Match the half-sentences. Then write the full sentences in your exercise book./(Hãy ghép các nửa câu lại với nhau thành câu đầy đủ rồi chép vào vở bài tập.)

a)  The beans are cleaned                      A.the cacao beans smell like chocolate.

b)  Mr. Roberts thought                         B. one of the ingredients in chocolate.

c) After cooking,                                   C.Tim and Sam were going to touch the button.

d)  Sugar is                                          D. before being cooked.

Lời giải:

a – D The beans are cleaned before being cooked.

b – C Mr. Roberts thought Tim and Sam were going to touch the button.

c – A After cooking, the cocoa beans smell like chocolate.

d – B Sugar is one of the ingredients in chocolate.

Hướng dẫn dịch:

a. Các hạt đậu được làm sạch trước khi nấu chín.

b. Ông Roberts nghĩ Tim và Sam sẽ chạm vào nút.

c. Sau khi nấu, hạt cacao có mùi như sô cô la.

d. Đường là một trong những thành phần trong sô cô la.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 16. Inventions – Các phát minh

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button