Lớp 9Vật Lý

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 hay nhất. Hệ thống kiến thức Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn qua Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy Vật lý 9: Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Trắc nghiệm Vật lý 9: Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Câu 1: Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ:

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm)

B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.

Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ

A. luân phiên tăng giảm

B. không thay đổi

C. giảm bấy nhiêu lần

D. tăng bấy nhiêu lần

Câu 3: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

A. Giảm 3 lần

B. Tăng 3 lần

C. Không thay đổi

D. Tăng 1,5 lần

Câu 4: Đồ thị a và b được hai học sinh vẽ khi làm thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Nhận xét nào là đúng?

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (ảnh 2)

A. Cả hai kết quả đều đúng

B. Cả hai kết quả đều sai

C. Kết quả của b đúng

D. Kết quả của a đúng

Câu 5: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

A. 0,5A

B. 1,5A

C. 1A

D. 2A

Câu 6: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì cường dộ dòng điện chạy qua nó có cường độ 6 mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế là:

A. 4V

B. 2V

C. 8V

D. 4000 V

Câu 7: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1, khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V?

A. 1,5 lần

B. 3 lần

C. 2,5 lần

D. 2 lần

Câu 8: Khi đặt một hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75A?

Đáp án:

Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (ảnh 3)

Vậy phải giảm hiệu điện thế một lượng là 10 – 6 = 4V

Câu 9: Hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu một vật dẫn là 18V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,2A. Muốn cường độ dòng điện qua nó tăng thêm 0,3A thì phải đặt vào hai đầu vật dẫn đó một hiệu điện thế là bao nhiêu?

Đáp án

Vì cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế nên

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (ảnh 4)

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn là 45V

Câu 10: Dựa vào đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ở hình 5.

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (ảnh 5)

Hãy chọn các giá trị thích hợp để điền vào các ô trống trong bảng sau:

U (V)

0

5

 

18

 

25

 

I (A)

    0,24   0,4   0,64

Đáp án

Căn cứ vào đồ thị, khi Uo = 0V thì U5 = 25V thì I5 = 0,5A

Ta có:

Sơ đồ tư duy Vật lí 9 Bài 1 (Lý thuyết + Trắc nghiệm) (ảnh 6)

Vậy giá trị của các ô trống được điền vào trong bảng sau:

U (V) 0 5 12 18 20 25 32
I (A) 0 0,1 0,24 0,36 0,4 0,5 0,64

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Vật Lý 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button