Lớp 7Sinh Học

Sinh 7 Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Lý thuyết Sinh 7 Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

I. CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN

Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau : bò. đi. chạy, nhảy (nhảy đồng thời bằng hai chân sau), bơi. bay… phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng (hình 53.1).

II. SỰ TIẾN HOẢ CƠ QUAN DI CHUYỂN

Trong quá trinh phát triển giới Động vật, sự hoàn chinh cơ quan vận động di chuyển thế hiện ờ sự phức tạp hoá các chi thành những bộ phận khớp động với nhau (sự phân đốt) đê đám bảo sự cử động phong phú của chi, tiếp theo là sự phân hoá các chi đảm nhiệm các chức năng khác nhau (chân bò, chân nhảy ờ châu chau) đảm bảo cho sự vận động có hiệu qua hơn. Sự hoàn thiện cơ quan di chuyến ở Động vật có xương sống giúp chúng thích nghi với các hình thức di chuyển ở những điều kiện sống khác nhau

Bạn đang xem: Sinh 7 Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Lý thuyết Sinh 7: Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển | Soạn Sinh 7 -

Xem thêm Soạn Sinh 7: Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Sinh Học lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button