Công NghệLớp 8

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu

Câu hỏi: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu:

A. Song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu. 

B. Song song với nhau. 

Bạn đang xem: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu

C. Cùng đi qua một điểm. 

D. Song song với mặt phẳng cắt.

Trả lời

Đáp án đúng: A. Song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu thêm về hình chiếu và phép chiếu nhé.

I. Khái niệm hình chiếu

– Khi chiếu một vật thể lên mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.

II. Các phép chiếu

– Phép chiếu vuông góc có các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

– Phép chiếu song song có các tia chiếu song song với nhau.

– Phép chiếu xuyên tâm có các tia chiếu hội tụ ở một điểm.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu (ảnh 2)

III. Các hình chiếu vuông góc

1. Các mặt phẳng chiếu

– Mặt chính diện: gọi là mặt phẳng chiếu đứng.

– Mặt nằm ngang: gọi là mặt phẳng chiếu bằng.

– Mặt cạnh bên: gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu (ảnh 3)

2. Các hình chiếu

– Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.

– Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.

– Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu (ảnh 4)

IV. Vị trí các hình chiếu

– Hình chiếu đứng ở trên hình chiếu bằng và ở bên trái hình chiếu cạnh.

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu (ảnh 5)

V. Bài tập vận dụng

Câu 1. Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:

A. Hình chiếu

B. Vật chiếu

C. Mặt phẳng chiếu

D. Vật thể

Câu 2. Điểm A của vật thể có hình chiếu là điểm A’ trên mặt phẳng. Vậy A A’ gọi là:

A. Đường thẳng chiếu

B. Tia chiếu

C. Đường chiếu

D. Đoạn chiếu

Câu 3. Có những loại phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm

B. Phép chiếu song song

C. Phép chiếu vuông góc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Song song

B. Vuông góc

C. Xuyên tâm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Để vẽ các hình biểu diễn 3 chiều, người ta sử dụng phép chiếu:

A. Vuông góc

B. Vuông góc và song song

C. Song song và xuyên tâm

D. Vuông góc và xuyên tâm

Câu 6. Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:

A. Một hướng

B. Hai hướng

C. Ba hướng

D. Bốn hướng

Câu 7. Có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8. Có các hình chiếu vuông góc nào?

A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng

C. Hình chiếu cạnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Để thu được hình chiếu đứng, hướng chiếu từ:

A. Trước tới

B. Trên xuống

C. Trái sang

D. Phải sang

Câu 10. Chọn phát biểu sai về vị trí hình chiếu:

A. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng

D. Đáp án A và B đúng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Công Nghệ 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button