Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10

Bài 5: Số gần đúng. Sai số

Câu hỏi 1 trang 19 Toán 10 phần Đại số

Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?

Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 6378 km.

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 5 Chương 1 Đại số – Giải Toán 10

Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384 400 km.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là 148 600 000 km

Lời giải

Các thông tin trên được hiểu là các số gần đúng.

Câu hỏi 2 trang 20 Toán 10 phần Đại số

Tính đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 3cm và xác định độ chính xác của kết quả tìm được. Cho biết √2 = 1,4142135…

Lời giải

Đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 3 cm là 3√2 cm.

Ta có: a = 3√2, a = 3.1,41

√Δa =|a – a|= 0,0126 ≤ 0,0127

Vậy độ chính xác là d = 0,0127

Câu hỏi 3 trang 22 Toán 10 phần Đại số

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau

a) 374 529 ± 200

b) 4,1356 ± 0,001

Lời giải

a) Số quy tròn của số 374 529 ± 200 là 375000

b) Số quy tròn của số 4,1356 ± 0,001 là 4,14

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button