Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Câu hỏi 1 trang 58 Toán 10 phần Đại số

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2.

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 3 Đại số – Giải Toán 10

m(x – 4) = 5x – 2

⇔(m – 5)x = 4m – 2

+ Nếu m – 5 ≠ 0 ⇔ m ≠ 5 thì phương trình có nghiệm duy nhất

x = (4m – 2)/(m – 5)

+ Nếu m – 5 = 0 ⇔ m = 5, phương trình trở thành:

0.x = 18 ⇒ phương trình vô nghiệm

Câu hỏi 2 trang 59 Toán 10 phần Đại số

Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’.

Lời giải

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 3 phần Đại số | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button