Lớp 7Ngữ Văn

Phân tích câu nói Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Đề bài: Phân tích câu nói Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Trả lời:

Nhất nước,nhì phân, tam cần, tứ giống

Bạn đang xem: Phân tích câu nói Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Nhất thì, nhì thục

Không chỉ đúc kết kinh nghiệm trong cách dự đoán thời tiết, nhìn người, nhìn xã hội mà nhân dân Việt Nam ta còn đúc kết kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Những câu tục ngữ về lao động sản xuất như một bài học của thế hệ mai sau để biết cách nâng cao năng suất lao động.

Câu tục ngữ “Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền”. Đây là câu tục ngữ được đúc kết bằng văn tự chữ Hán. “Nhất canh trì” có nghĩa thứ quan trọng nhất là ao, “nhì canh viên” có nghĩa là thứ quan trọng thứ hai là vườn tược, và cuối cùng “tam canh điền” chính là làm ruộng. Ba thứ quan trọng ao, vườn, ruộng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống nông nghiệp của nhân dân ta. Để lao động có hiệu quả thì người nông dân nên làm ao cá trước, thứ hai có thể làm vườn và cuối cùng là làm ruộng. Làm ao sẽ thu được nhiều nguồn lợi hơn làm vườn và ruộng.

Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Ở đây tác giả dân gian muốn thể hiện kinh nghiệm trồng lúa của nhân dân ta xưa nay. Yếu tố quan trọng hàng đầu chính là yếu tố nước. Có nước thì lúa mới sống tươi tốt được, sau đó thì mới đến phân – thức ăn để lúa phát triển nhanh. Yếu tố thứ ba là sự chăm có của con người và cuối cùng mới là giống.

“Nhất Nước”: Thứ nhất là Nước. Nước không chỉ là nước mà phải được hiểu là mảnh đất hay thửa ruộng được cầy bừa cẩn thận và có nước tưới đầy đủ.
“Nhị Phân”: Thứ nhì là Phân Bón. Phân Bón càng được bón đúng loại, đầy đủ và đúng lúc thì càng tốt.
“Tam Cần”: Thứ ba là Cần tức là Lao động. Lao động càng tiên tiến và càng cao về mặt kỹ thuật thì càng bảo đảm.
“Tứ Giống”: Thứ bốn là Giống tức là Hạt giống. Hạt giống càng có năng suất cao, có sức đề kháng sâu rầy càng mạnh càng tốt  

Câu tục ngữ “nhất thì, nhì thục” có nghĩa yếu tố quan trọng nhất là thời gian mùa vụ, sau đó mới là đất đai màu mỡ tươi xốp. Đất quý là thế tốt là thế nhưng phải cây đúng thời vụ, cấy đúng mùa lúa phát triển thì mới cho năng suất được

Như vậy, ba câu tục ngữ trên thể hiện được kinh nghiệm của nhân dân ta trong cách sử dụng các yếu trong trồng trọt để đạt được năng suất cao trong công việc.

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị phân tích câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” để thấy vai trò của các yếu tố trong hoạt động sản xuất.

I. Dàn ý Phân tích câu nói Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống

1. Mở bài

Giới thiệu khái quát tục ngữ về lao động sản xuất: Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, những câu tục ngữ là đại diện cho tri thức và kinh nghiệm của cha ông về mọi lĩnh vực từ ngàn đời xưa.

2. Thân bài

– Giới thiệu câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”:

+ Thể hiện kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta từ xa xưa.

+ Trong câu tục ngữ ông cha ta đã nhấn mạnh đến các yếu tố quan trọng thiết yếu trong quá trình canh tác nói chung và nghề trồng lúa nước nói riêng, đồng thời đề cập tới mức độ cần thiết của từng yếu tố

– Phân tích vai trò của nguồn nước đối với nông nghiệp: Khoa học nghiên cứu đã cho thấy nước là một thành phần không thể thiếu đối với cây trồng, nó là thành phần chính và tham gia vào tất cả mọi qua trình cũng như hoạt động sống của cây.

– Phân tích vai trò của phân bón đối với nông nghiệp:

+ Tiếp theo đó là phân bón, phân bón là nguồn thức ăn và dinh dưỡng cần thiết cho cây, nuôi dưỡng cây sinh trưởng và phát triển.

+ Ở mỗi giai đoạn cây cần có những loại phân bón và liều lượng khác nhau, tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau.

-Phân tích vai trò của con người đối với nông nghiệp:

+ Ở vị trí thứ ba là vai trò của con người, sự cần cù chăm chỉ của con người cũng là yếu tố quyết định đến nông nghiệp, sự cần cù cần có cả về lao động chân tay và trí óc

+ Ngành nông nghiệp hiện nay không chỉ cần người nông dân chăm chỉ một nắng hai sương mà còn cần những người thông thái

– Phân tích vai trò của giống cây đối với nông nghiệp:

+ Nguồn giống và chất lượng giống ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng, cần có loại giống thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.

3. Kết bài

Khẳng định giá trị của câu tục ngữ: Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” đã khẳng định rõ vai trò của bốn yếu tố nêu trên trong quá trình sản xuất thâm canh nông nghiệp.

Bài văn mẫu Phân tích câu nói Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, những câu tục ngữ là đại diện cho tri thức và kinh nghiệm của cha ông về mọi lĩnh vực từ ngàn đời xưa. Đặc biệt là những câu tục ngữ về lao động sản xuất đã trở thành những bài học quý báu cho thế hệ người sau, dựa vào đó để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động, giảm thiểu sức lao động và cải thiện chất lượng lao động.

Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là câu tục ngữ thể hiện kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta từ xa xưa. Trong câu tục ngữ ông cha ta đã nhấn mạnh đến các yếu tố quan trọng thiết yếu trong quá trình canh tác nói chung và nghề trồng lúa nước nói riêng, đồng thời đề cập tới mức độ cần thiết của từng yếu tố. Theo đó, các yếu tố cần phải có trong canh tác nông nghiệp bao gồm: nguồn nước, phân bón, sự cần cù và loại giống, trình tự của các yếu tố này cũng nhất rõ ràng, nhất – nhì – tam – tứ.

Đầu tiên là “nhất nước”, có nghĩa yếu tố quan trọng nhất trong canh tác nông nghiệp chính là nguồn nước. Khoa học nghiên cứu đã cho thấy nước là một thành phần không thể thiếu đối với cây trồng, nó là thành phần chính và tham gia vào tất cả mọi qua trình cũng như hoạt động sống của cây. Cụ thể như các hoạt động quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng, trao đổi chất…

Nguồn nước cũng ảnh hưởng tới chất lượng nông sản, nguồn nước sạch cho nông sản sạch và ngược lại, nước bẩn khiến cây trồng không phát triển và ô nhiễm. Nguồn nước cũng cần được cung cấp đầy đủ, phù hợp với từng thời kì sinh trưởng và phát triển của cây trồng mới mang lại hiệu quả cao nhất.

Tiếp theo đó là phân bón, phân bón là nguồn thức ăn và dinh dưỡng cần thiết cho cây, nuôi dưỡng cây sinh trưởng và phát triển. Ở mỗi giai đoạn cây cần có những loại phân bón và liều lượng khác nhau, tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. Phân bón là yếu tố không thể thiếu trong nông nghiệp hiện đại, dù là phân vô cơ hay hữu cơ đều rất ý nghĩa đối với nền nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là phương pháp nông nghiệp không cần đất như hiện nay.

Ở vị trí thứ ba là vai trò của con người, sự cần cù chăm chỉ của con người cũng là yếu tố quyết định đến nông nghiệp, sự cần cù cần có cả về lao động chân tay và trí óc, ngành nông nghiệp hiện nay không chỉ cần người nông dân chăm chỉ một nắng hai sương mà còn cần những người thông thái, tìm tòi và không ngừng học hỏi để nâng cao chất lượng hoạt động nông nghiệp.

Cuối cùng là yếu tố nguồn giống cây trồng, nguồn giống và chất lượng giống ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng, cần có loại giống thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương.

Như vậy, câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” đã khẳng định rõ vai trò của bốn yếu tố nêu trên trong quá trình sản xuất thâm canh nông nghiệp. Có hiểu được vai trò và tầm quan trọng của các yếu tố cũng như sự cần thiết trong kết hợp các yếu tố vào sản xuất mới có thể giúp cho nông nghiệp phát triển.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Ngữ Văn 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button