Hóa HọcLớp 9

Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại?

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại?” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học 9 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại?

– Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:

+ Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

Bạn đang xem: Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại?

+ Những kim loại đứng trước Mg là những kim loại mạnh (ví dụ: K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

Ví dụ: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

– Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, …) giải phóng khí H2.

Ví dụ: Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2

– Kim loại đứng trước (trừ Na, K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Ví dụ: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)+ 2Ag

Kiến thức mở rộng về dãy hoạt động hóa học của kim loại

I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?

– Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học của chúng.

II. Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại

1. Độ hoạt động giảm dần từ trái sang phải

– Độ hoạt động hay còn gọi là khả năng phản ứng của các kim loại giảm dần từ K tới Au.

– Đặc trưng nhất là phản ứng với nước. Khi 5 kim loại đầu tiên đều tác dụng dễ dàng với nước ở điều kiện thường thì các kim loại từ Mg trở đi khó phản ứng (như Fe phải tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc không phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

2. Tác dụng với O2

– Ở nhiệt độ thường: K, Ba, Ca, Na, Mg

– Ở nhiệt độ cao: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag

– Khó phản ứng: Hg, Pt, Au

3. Kim loại tác dụng với nước

– Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Ba, Ca, Na

– Không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Ag, Hg, Pt, Au

– Phương trình hóa học:

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

4. Kim loại tác dụng với Axit tạo ra muối và giải phóng khí hidro

– Tác dụng với axit thông thường giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

– Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

– Các kim loại trong dãy phản ứng với axit tạo ra muối và khí hidro phải thỏa mãn hai điều kiện:

+ Kim loại đứng trước nguyên tố hidro trong dãy hoạt động hóa học

+ Dung dịch axit phản ứng phải là axit loãng

Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

5. Kim loại tác dụng với muối

– Kim loại của đơn chất phải đứng trước kim loại của hợp chất (xét trong vị trí của dãy hoạt động hóa học)

– Kim loại của đơn chất phải bắt đầu từ Mg trở về sau (tức là: Mg, Al, Zn…)

Ví dụ: Phản ứng giữa Magie với muối của sắt:

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

III. Cách học thuộc lòng dãy hoạt động hóa học kim loại

– Một số mẹo dùng để học thuộc dãy hoạt động hóa học của kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

– Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu

– Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

– Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

IV. Giải bài tập SGK

Bài 1 (trang 54 SGK Hoá học 9): Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

Chọn C.

Bài 2 (trang 54 SGK Hoá học 9): Dung dịch ZnSOcó lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

A. Fe.

B.  Zn.

C. Cu.

D. Mg.

Chọn B. Zn Dùng kẽm vì có phản ứng:

Zn + CuSO→ ZnSO4 + Cu ↓

Zn dư và Cu tạo thành không tan được tách ra khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Bài 3 (trang 54 SGK Hoá học 9): Viết các phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCltừ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất cần thiết coi như có đủ).

Hướng dẫn giải:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

Cu + 2H2SO4đặc → CuSO+ SO+ 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, cho MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO+ 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

MgSO4 + BaCl→ MgCl+ BaSO↓.

Bài 4 (trang 54 SGK Hoá học 9): Hãy cho biết hiện tượng nào xảy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Hướng dẫn giải:

a) Zn tan dần, dung dịch CuClnhạt màu xanh, chất rắn màu đỏ bám vào viên kẽm.

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu ↓

b) Cu tan dần, chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng (Đồng đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối), màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) Không có hiện tượng gì xảy ra và không có phản ứng.

d) Al tan dần, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl+ 3Cu ↓

Bài 5 (trang 54 SGK Hoá học 9): Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SOloãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:

a) Zn + H2SO→ ZnSO+ Н2

b)

Số mol H2 = 2,24/ 22,4 = 0,1 mol.

Khi cho hỗn hợp (Zn, Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng, chỉ có Zn phản ứng:

Zn + H2SO→ ZnSO4 + Н2

0,1 ← 0,1 (mol)

Chất rắn còn lại là Cu:

mCu = 10,5 – 0,1 . 65 = 4 gam.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Hóa Học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button