Lớp 10TIn Học

Nếu muốn học một ngôn ngữ lập trình bậc cao, em sẽ phải tìm hiểu những gì ở ngôn ngữ lập trình đó? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Nếu muốn học một ngôn ngữ lập trình bậc cao, em sẽ phải tìm hiểu những gì ở ngôn ngữ lập trình đó?

Lời giải:

Những thứ cần tìm hiểu:

Bạn đang xem: Nếu muốn học một ngôn ngữ lập trình bậc cao, em sẽ phải tìm hiểu những gì ở ngôn ngữ lập trình đó? | Giải bài tập SGK Tin học 10

– Cú pháp

– Cấu trúc

– Các câu lệnh, biểu thức

– Các kiểu dữ liệu

– Các hàm thư viện

* Ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì?

Ngôn ngữ lập trình bậc cao được hiểu là một dạng ngôn ngữ mang tính trừu tượng cao trong ngôn ngữ máy tính học. Trong khoa học công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình bậc cao có tên tiếng anh là high-level programming language.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tự nhiên, dễ sử dụng hơn, hoặc có thể tự động các khu vực quan trọng của các hệ thống điện toán, nó khiến quá trình phát triển chương trình đơn giản hơn, dễ hiểu hơn so với một ngôn ngữ bậc thấp.

Nói đơn giản hơn thì ngôn ngữ bậc thấp sử dụng để phát triển hệ điều hành mới hay sử dụng trong viết mã chương trình cơ sở. Ngôn ngữ lập trình bậc cao thì sử dụng để viết các ứng dụng, phần mềm chạy trên các nền tảng và kiến trúc khác nhau. Có thể nói ngôn ngữ lập trình bậc cao có hình thức gần với ngôn ngữ tự nhiên của con người nhất, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào một thiết bị xử lý nào đó hay trình dịch thuật.

Nếu muốn học một ngôn ngữ lập trình bậc cao, em sẽ phải tìm hiểu những gì ở ngôn ngữ lập trình đó?

* Các đặc điểm Ngôn ngữ lập trình bậc cao

“Ngôn ngữ cấp cao” đề cập đến cấp độ trừu tượng cao hơn từ ngôn ngữ máy. Thay vì xử lý các thanh ghi, địa chỉ bộ nhớ và ngăn xếp cuộc gọi, ngôn ngữ cấp cao xử lý các biến, mảng, đối tượng, biểu thức số học hoặc boolean phức tạp, chương trình con và hàm, vòng lặp, luồng, khóa và các khái niệm khoa học máy tính trừu tượng khác, với trọng tâm về khả năng sử dụng so với hiệu quả chương trình tối ưu. Không giống như các ngôn ngữ hợp ngữ cấp thấp, các ngôn ngữ cấp cao có rất ít, nếu có, các phần tử ngôn ngữ có thể dịch trực tiếp sang các mã opcodes gốc của máy.

Các tính năng khác, chẳng hạn như quy trình xử lý chuỗi, các tính năng ngôn ngữ hướng đối tượng và đầu vào / đầu ra tệp, cũng có thể có mặt. Một điều cần lưu ý về các ngôn ngữ lập trình bậc cao là các ngôn ngữ này cho phép lập trình viên được tách rời và tách rời khỏi máy. Nghĩa là, không giống như các ngôn ngữ cấp thấp như hợp ngữ hoặc ngôn ngữ máy, lập trình cấp cao có thể khuếch đại các lệnh của lập trình viên và kích hoạt rất nhiều chuyển động dữ liệu trong nền mà họ không biết. Trách nhiệm và quyền lực thực hiện các lệnh đã được giao cho máy từ lập trình viên.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 18 Cánh diều: Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button