Lịch SửLớp 8

Nêu một ví dụ về tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc

Câu hỏi: Nêu một ví dụ về tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc.

Trả lời:

Sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản dẫn đến nhu cầu về nguyên liệu và sức lao động ngày càng tăng dẫn đến việc đẩy mạnh chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của sự lớn mạnh và bành trướng của chủ nghĩa tư bản nhằm tìm kiếm thị trường, lợi nhuận và vốn đầu tư ra nước ngoài.

Bạn đang xem: Nêu một ví dụ về tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc

Nêu một ví dụ về tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc

Năm 1914, thuộc địa của Anh đã rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, chiếm 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập hệ thống thuộc địa ở châu Á. châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh. Trong số các nước đế quốc, nước Anh được mệnh danh là đế quốc mà “Mặt Trời không bao giờ lặn”.

“Điều quan trọng là chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại và phát triển được nếu không thường xuyên mở rộng phạm vi thống trị của nó, không khai phá những xứ sở mới và không lôi cuốn các xứ sở không phải tư bản chủ nghĩa vào cơn lốc kinh tế thế giới”

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button