Lớp 11Ngữ Văn

Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì?

Cùng  Trả lời câu hỏi: Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì? trong bài “Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động” SGK Ngữ Văn 11 Cánh diều. 

Câu hỏi: Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì?

Bạn đang xem: Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì?

Câu trả lời số 1:

Kính gửi các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam!

Tôi viết bức thư này gửi đến các vị để bày tỏ quan điểm của mình về những giải pháp để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, tôi nghĩ rằng chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau:

Đầu tiên về phát triển kinh tế: Chúng ta cần phải tăng cường đầu tư vào nền kinh tế và khuyến khích hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Việc phát triển các ngành kinh tế đa dạng, tăng cường xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư công cộng và khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ là một trong những giải pháp quan trọng.

Bác Hồ từng nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” do đó việc nâng cao chất lượng giáo dục là một vấn đề hết sức quan trọng. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng một nền tảng tài năng và nhân lực đủ sức cạnh tranh với các nước phát triển khác.

Tiếp theo là về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Để tăng cường năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng ta cần phải tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các công trình giao thông, điện, nước, viễn thông và các hạ tầng công nghệ.

Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng là vấn đề bảo vệ môi trường: Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài của đất nước. Chúng ta cần thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải đúng cách, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển các công nghệ xanh.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số: Kỹ thuật số đang là một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất trên thế giới. Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật số sẽ giúp chúng ta có thể hòa nhập nhanh chóng với những công nghệ hiện đại của thế giới.

Trên đây là ý kiến của tôi về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh. Mong các vị lãnh đạo sẽ xem xét và cân nhắc!

Câu trả lời số 2:

Kính gửi các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam,

Tôi viết thư này để trình bày quan điểm của mình về các giải pháp nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục tiêu này, tôi đề xuất các biện pháp sau đây:

Đầu tiên là tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế của nền hành chính nhà nước.  

Thứ hai là bảo đảm an ninh trật tự thời kỳ mới. Xây dựng công tác phòng ngừa, chống tội phạm, giúp cho vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Ba là, xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh. Cở sở hạ tầng không chỉ giúp cho đất nước phát triển về mặt đời sống, du lịch, sức khỏe, kinh tế mà còn giúp cho việc các công ty nước ngoài tìm đến đầu tư nhiều hơn.

Thứ thứ là nên tiếp thu ý kiến của người dân về mọi lĩnh vực. Từ đó chắt lọc và thực hiện để đáp ứng nguyện vọng ấy.

Trên đây là những góp ý nho nhỏ của tôi trong việc xây dựng một đất nước. là một công dân, tôi luôn móng muốn được góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Mong rằng các vị lãnh đạo sẽ tiếp thu ý kiến của tôi và cân nhắc thực hiện theo nguyện vọng của một công dân trong đất nước.

>>> Xem thêm: Soạn bài Thế hệ trẻ cần có quyết tâm lớn và phải biết hành động lớp 11 trang 142, 143, …, 146 Cánh diều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button