Lớp 10TIn Học

Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là:

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

Bạn đang xem: Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là | Giải bài tập SGK Tin học 10

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật

D. Không vi phạm gì.

Lời giải: Chọn đáp án C

Tuỳ theo mức độ xem xét để đánh giá vi phạm đạo đức hay pháp luật nhưng đã vi phạm pháp luật chắc chắn hành vi đó vi phạm đạo đức.

* Vi phạm pháp luật là gì?

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản:

1) Hành vi của con người gồm hành vi hành động và hành vi không hành động;

2) Là hành ví trái quy định của pháp luật. Tính trái pháp luậ. tủa hành vi thể hiện ở chỗ làm không đúng điểu pháp luật cho phép, không làm hoặc làm không đầy đủ điều pháp luật bắt buộc phải làm hoặc làm điều mà pháp luật cấm;

3) Là hành vi có chứa đựng lỗi của chủ thể – trạng thái tâm lí thể hiện thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi của mình ở thời điểm chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật;

4) Là hành vi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện (nếu chủ thể hành vi trái pháp luật là cá nhân thì người đó phải đến độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lí theo luật định, không mắc các bệnh tâm thần, có khả năng nhận thức được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình và hậu quả pháp lí của nó)

Nếu đăng tin trên mạng xã hội có tính xúc phạm đến người khác thì hành vi này là

* Vi phạm đạo đức là gì?

Là những hành vi xâm phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xà hội, bao hàm đạo đức truyến thống dân tộc và đạo đức tiến bộ của nhân loại.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Tin 10 Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button