GDQPLớp 12

Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1

Đáp án cho câu hỏi Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1 chính xác, dễ hiểu nhất. Trả lời câu hỏi Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1 ngắn gọn, nhanh nhất.

Câu hỏi: Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1

Trả lời:

Bạn đang xem: Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1

– Các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc: tập hợp, điểm số, chấn chỉnh đội ngũ, giải tán

Nêu các bước tập trung tiểu đội 1 hàng dọc, phân tích bước 1

– Phân tích bước 1: Tập hợp.

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội thành một hàng dọc – tập hợp” có dự lệnh và động lệnh. “Tiểu đội thành một hàng dọc” là dự lệnh; “Tập hợp” là động lệnh.

+ Động tác: Tiểu đội trưởng xác định trước vị trí và hướng tập hợp rồi quay về phía các chiến sỹ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh: “Tiểu đội x” . Khi nghe dứt động lệnh “tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng im lặng chạy đến vị trí tập hợp, toàn tiểu đội đứng sau tiểu đội trưởng thành một hàng dọc, người sau cách người trước 1 mét. Khi đã có 2 – 3 chiến sỹ đứng vào hàng, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái và đi đều về phía trước, chếch về bên trái đội hình cách 3-5 bước quay vào đội hình để đôn đốc tập hợp. Từng người khi đã đứng vào hàng phải nhanh chóng dóng hàng đúng dãn cách rồi đứng nghỉ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button