Lịch SửLớp 8

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào?

Câu hỏi: Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào? 

A. Bán đảo Liêu Đông 

B. Cảng Lữ Thuận. 

Bạn đang xem: Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng nào?

C. Đài Loan 

D. Sơn Đông

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Sơn Đông

Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để chiếm vùng Sơn Đông, Trung Quốc

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu về Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX nhé

I. Tình hình nước Nhật trước cải cách

– Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô-gun) làm vào khủng hoảng suy yếu.

* Kinh tế:

– Nông nghiệp: lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa đói kém thường xuyên.

– Công nghiệp: kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, kinh tế tư bản phát triển nhanh chóng.

* Xã hội: nổi lên mâu thuẫn giữa nông dân, tư sản thị dân với chế độ phong kiến lạc hậu.

* Chính trị: Nổi lên mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Tướng quân.

– Giữa lúc Nhật Bản khủng hoảng suy yếu, các nước tư bản Âu – Mĩ tìm cách xâm nhập.

   + Đi đầu là Mĩ dùng vũ lực buộc Nhật Bản “mở cửa” sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng ép Nhật ký các Hiệp ước bất bình đẳng.

   + Trước nguy cơ bị xâm lược Nhật Bản phải lựa chọn một trong hai con đường là: bảo thủ duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, hoặc là cải cách.

II. Cuộc duy tân Minh Trị

1. Nguyên nhân:

– Do các nước phương tây tăng cường xâm lược vào Nhật Bản

– Do chế độ phong kiến suy yếu.

2. Nội dung cải cách:

* Kinh tế:

– Thống nhất tiền tệ

– Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất.

– Tăng cường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn

– Xây dựng cơ sở hạ tầng.

* Chính trị, xã hội:

– Chế độ nông nô được xóa bỏ

– Giai cấp tư sản, quý tộc nắm quyền.

* Giáo dục:

– Chính sách giáo dục bắt buộc.

– Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật

– Cử sinh viên ưu tú du học phương tây.

* Quân sự:

– Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây.

– Chế độ nghĩa vụ bắt buộc.

– Chú trọng sản xuất vũ khí.

– Chế độ nông nô được xoá bỏ.

3. Kết quả:

– Đưa nước Nhật trở thành nước tư bản chủ nghĩa.

– Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

III. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

– Kinh tế: Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản dẫn tới sự ra đời các công ti độc quyền như Mít-xưi, Mít-su-bi-si… lũng đoạn và chi phối toàn bộ nền kinh tế, chính trị Nhật Bản.

– Đối nội: thực hiện chính sách bóc lột tối đa đối với nhân dân.

– Đối ngoại: Thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến bằng việc phát động hàng loạt cuộc chiến tranh: Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Triều Tiên… => Nhật Bản trở thành nước “đế quốc phong kiến quân phiệt”.

IV. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

– Nhân dân lao động Nhật Bản bị bóc lột nặng nề. Công nhân phải làm việc từ 12 giờ đến 14 giờ một ngày với mức lương thấp.

– Phong trào công nhân đã có những bước tiến mới: Các tổ chức công đoàn ra đời, Ca-tai-a-ma Xen truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin vào Nhật Bản và thành lập Đảng Xã hội dân chủ năm 1901.

– Từ năm 1906, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân khác cũng đươc đẩy mạnh.

V. Bài tập vận dụng:

Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?

Bài làm:

– Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện như Mit-xtri, Mit-su-bi-si… giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.

– Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành những chính sách hiếu chiến, xâm lược và bành trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của đế quốc Nhật được mở rộng rất nhiều như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận, Sơn Đông…

Câu 2: Vì sao kinh tế Nhật Bản  từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh?

Bài làm:

– Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ cuối thế kỉ XIX là do Nhật tiến hành hàng loạt những cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa…

– Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ.

– Trong 14 năm (từ 1900 đến 1914), ti lê công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã tăng từ 19% lên 42%. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện, như Mít-xưi và Mít-su-bi-si. giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế. chính trị của nước Nhật. Các hãng này làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp đường sắt, tàu biển…

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button