GDQPLớp 10

Mục tiêu, quyền và trách nhiệm của công dân đối với giáo dục quốc phòng và an ninh là gì? Các hành vi nào bị cấm đối với giáo dục quốc phòng và an ninh?

Câu hỏi: Mục tiêu, quyền và trách nhiệm của công dân đối với giáo dục quốc phòng và an ninh là gì? Các hành vi nào bị cấm đối với giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời

– Mục tiêu, quyền và trách nhiệm của công dân đối với giáo dục quốc phòng và an ninh:

Bạn đang xem: Mục tiêu, quyền và trách nhiệm của công dân đối với giáo dục quốc phòng và an ninh là gì? Các hành vi nào bị cấm đối với giáo dục quốc phòng và an ninh?

+ Mục tiêu: Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Quyền và trách nhiệm của công dân:

Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh.

Học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh 

Người tham gia giáo dục an ninh và quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

– Các hành vi bị cấm đối với giáo dục quốc phòng và an ninh: 

+ Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước, tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhâ

+ Tiết lộ bí mật nhà nước.

+ Tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

+ Xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

>>> Xem trọn bộ: Soạn GDQP 10 Bài 2: Nội dung cơ bản về một số luật quốc phòng và an ninh Việt Nam – Cánh Diều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button