Lớp 8Vật lý

Lý thuyết Vật lý 8 Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

 I – CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?

– Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

– Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
Lực liên kết giữa các phân tử: (c4 – phần lực liên kết)

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 8 Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

+ Lực liên kết giữa các phân tử chất khí rất yếu.

+ Lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn chất khí nhưng nhỏ hơn chất rắn..

+ Lực liên kết giữa các phân tử chất rắn mạnh.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 8: Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button