Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
  Hiệu trưởng: Từ Xuân Hoá

Chuyên môn: ĐHSP Toán, Ths QLGD
   Quản lý nhà trường
– Điều hành các hoạt động của nhà trường.
– Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ , kế hoạch tài chính, thi đua khen thưởng

Phụ trách: 
– Công tác chuyên môn dạy và học
– Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, ứng dụng CNTT.
– Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
– Công tác dạy thêm học thêm.
– Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thủy 

Chuyên môn: ĐHSP Văn
    Phụ trách:
– Công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề.
– Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp.
– Công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh.
– Công tác giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng-an ninh, phòng cháy chữa cháy.

Phó hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Lưu 

Chuyên môn: Thạc sỹ Anh văn
Phụ trách: 
– Công tác thư viện, thiết bị, văn phòng, y tế, thể chất.
–  Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi.
–  Công tác bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học.
–  Công tác lao động, vệ sinh. CSVC.

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NINH CHÂU

Địa chỉ: Xã Võ Ninh – Huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình;

Email: thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn

Điện thoại: 052.3872284

Back to top button