Lịch SửLớp 8

Lịch Sử 8: Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

I. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

– Đông Nam Á là một khu vực có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ PK lại đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu nên không tránh khỏi bị các nước phương Tây nhòm ngó, xâm lược.

– Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á:

Lý thuyết Sử 8: Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX -

Bạn đang xem: Lịch Sử 8: Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Nhận xét chung:

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á đã nổ ra ngay sau khi thực dân phương Tây xâm lược một cách mạnh mẽ, liên tục với một tinh thần anh dũng và lực lượng quần chúng nhân dân (chủ yếu là công nhân và nông dân) tham gia đông đảo.

– Các phong trào đều thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.

Xem tiếp: Lý thuyết sử 8 Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button