Lịch SửLớp 8

Lập bảng tóm tắt nội dung cơ bản về công cuộc xây dựng đất nước của nhà Trần (theo mẫu)

Câu hỏi: Lập bảng tóm tắt nội dung cơ bản về công cuộc xây dựng đất nước của nhà Trần (theo mẫu)

Lĩnh vực tóm tắt Nội dung tóm tắt Danh nhân tiêu biểu
Sự thành lập ? ?
Tư tưởng, tôn giáo ? ?
Văn học, nghệ thuật ? ?
Giáo dục, khoa học ? ?

Lời giải:

Lĩnh vực tóm tắt

Bạn đang xem: Lập bảng tóm tắt nội dung cơ bản về công cuộc xây dựng đất nước của nhà Trần (theo mẫu)

Nội dung tóm tắt

Danh nhân tiêu biểu

Sự thành lập

1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

Trần Thủ Độ, Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng.

Tư tưởng, tôn giáo

Nho giáo, Phật giáo

Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Trần Nhân Tông

Văn học, nghệ thuật

Văn học chữ Hán và chữ Nôm phát triển, thể hiện lòng yêu nước, tựu hào dân tộc

Trần Quốc Tuấn, Trương Hán Siêu, Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải

Giáo dục, khoa học

Giáo dục phát triển với sự ra đời của nhiều trường công, trường tư.

Nhiều thành tựu khoa học có giá trị như y học, sử học, thiên văn học

Chu Văn An, Lê Văn Hưu, Tuệ Tĩnh, Đặng Lộ

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button