Lớp 10TIn Học

Khi giải quyết một bài toán phức tạp, ta có thể phân chia nó thành một số bài toán con. Trong lập trình có khái niêm chương trình con, em hãy dự đoán xem chương trình con của một chương trình là gì? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Khi giải quyết một bài toán phức tạp, ta có thể phân chia nó thành một số bài toán con. Trong lập trình có khái niêm chương trình con, em hãy dự đoán xem chương trình con của một chương trình là gì?

Lời giải:

Chương trình con là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên.

Bạn đang xem: Khi giải quyết một bài toán phức tạp, ta có thể phân chia nó thành một số bài toán con. Trong lập trình có khái niêm chương trình con, em hãy dự đoán xem chương trình con của một chương trình là gì? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Khái niệm chương trình con

a. Khái niệm:

Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là chương trình con). Sau đó ghép nối các chương trình con thành chương trình chính.

Chương trình con là dãy các lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.

Chương trình con là dãy các lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.

* Tìm hiểu về chương trình con

– Chương trình con trong Python gồm các package, module và các hàm được xây dựng sẵn hoặc do người lập trình tự xây dựng.

– Package là thư mục chứa một hoặc nhiều module hay các package khác nhau

– Module là tập hợp gồm các hàm liên quan như: math, random, pygame,…

– Chương trình con thường gồm 2 loại là hàm và thủ tục, nhưng trong Python không phân biệt hàm và thủ tục, mà chỉ dùng khái niệm hàm. Hàm chỉ được thực hiện khi được gọi

* Lợi ích của việc sử dụng chương trình con

– Tránh được việc phải lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh.

– Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn.

– Phục vụ cho quá trình trừu tựng hĩa.

– Mở rộng khả năng ngơn ngữ.

– Thuận tiện cho việc phát triển nâng cấp chương trình.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 10 Cánh diều: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button