Địa LýLớp 7

Hiện nay, việc bảo vệ rừng ở nước ta thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Hiện nay, việc bảo vệ rừng ở nước ta thực hiện như thế nào?

Lời giải:

Những hoạt động bảo vệ rừng ở nước ta hiện nay:

Bạn đang xem: Hiện nay, việc bảo vệ rừng ở nước ta thực hiện như thế nào?

+ Quản lí chặt chẽ việc khai thác và tăng cường trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

+ Thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho rừng hộ gia đình quản lí.

+ Đầu tư phát triển kinh tế rừng ở miền núi, xây dựng các mô hình nông – lâm kết hợp, giúp đồng bào các dân tộc ít người nắm kĩ thuật và phương thức canh tác để đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng trong nhân dân.

+ Phong trào “Tết trồng cây” được các địa phương hưởng ứng, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây phân tán để bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái.

* Trách nhiệm bảo vệ rừng? 

Nội dung với quy định về trác nhiệm được thể hiện trong Luật lâm nghiệp năm 2017. Trong đó:

“Điều 43. Trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật này, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy:

Trách nhiệm này được xác định với tất cả mọi người. Khi sinh sống trong điều kiện môi trường, chịu tác động của khí hậu hay thời tiết. Cùng với các lợi ích gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

* Các biện pháp bảo vệ rừng phổ biến nhất

1. Hạn chế khai thác rừng bừa bải, không nên săn bắt các loại động vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

2. Ngăn chặn hiện tượng chặt phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho các loại thực vật

3. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn thực vật, vườn quốc gia…

4. Tuyên truyền giáo dục rộng rải trong nhân dân đặc biệt là những vùng sâu, vùng sa có trình độ dân trí thấp để cùng tham gia bảo vệ rừng.

5. Tham gia các hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây xanh ở trường hoặc địa phương.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Công nghệ 7 Bài: Ôn tập chương 3 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 7, Địa Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button