Địa LýLớp 10

Hãy trình bày đặc điểm ngành công nghiệp

Câu hỏi: Hãy trình bày đặc điểm ngành công nghiệp.

Trả lời

Đặc điểm ngành công nghiệp:

Bạn đang xem: Hãy trình bày đặc điểm ngành công nghiệp

– Quy trình sản xuất công nghiệp gắn với máy móc, bao gồm nhiều công đoạn phức tạp.

– Nhờ các cuộc cách mạng công nghiệp với tác động của công nghệ số, cơ cấu ngành công nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp có sự thay đổi mạnh mẽ.

– Sản xuất công nghiệp có sự tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa.

– Ngành công nghiệp ngày càng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu.

– Sản xuất công nghiệp ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu kiến thức về vai trò của ngành công nghiệp

Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội. có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế, mà còn tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị, góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội.

Công nghiệp còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác như nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và củng cố an ninh quốc phòng. Không một ngành kinh tố nào lại không sử dụng các sản phẩm của công nghiệp.

Công nghiệp tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên ớ các vùng khác nhau, làm thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ.
Công nghiệp ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mà không ngành sản xuất vật chất nào sánh được với nó vì thế tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu nhập.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button