Lịch SửLớp 8

Hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 47 (Em hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX) Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Em hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX

Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX

Cách trả lời số 1:

Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815 – 1898) giữ chức Thủ tướng Phổ từ 1862 đến 1890 và là người tạo dựng cho sự thống nhất của nước Đức, vốn gồm nhiều vương quốc khác nhau xáp nhập lại. Ông là người có đầu óc thực tiễn, lắm mưu mẹo và có tính cực đoan, đại diện cho giai cấp quý tộc địa chủ Phổ. Giữa thế kỷ XIX, nước Đức đang ở trong tình trạng bị chia cắt, bao gồm 38 bang, họp thành một quốc gia liên hiệp gọi là Liên hiệp Đức, áo và Phổ là hai nước lớn mạnh nhất của Liên hiệp và đang giành giật với nhau về vị trí đứng đầu nước Đức. Năm 1862, Bixmac đang làm đại sứ Phổ tại Pháp thì được vua Phổ mời về làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815 – 1898) là nhà lãnh đạo của nước Đức và Vương quốc Phổ vào thế kỷ 19. Phổ trở thành người đứng đầu Liên hiệp Đức. Nhưng Phổ cũng mới chỉ tập hợp được các bang ở miền Bắc Đức, còn các bang ở miền Nam không tham gia vì bị Napôlêông III ngăn cản. Bixmac chủ trương thực hiện việc thống nhất nước Đức “từ trên xuống” bằng chính sách “sắt và máu”. Năm 1866, Bixmac gây chiến và đánh bại áo.

Hãy sưu tầm thêm tư liệu về nhân vật Bi-xmac để hiểu rõ hơn về chính sách đối nội và đối ngoại của Đức cuối thế kỉ XIX

Cách trả lời số 2:

Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815 – 1898) là nhà lãnh đạo của nước Đức và Vương quốc Phổ vào thế kỷ 19. Ông giữ chức Thủ tướng Phổ từ năm 1862 đến năm 1890 và là kiến trúc sư của sự thống nhất nước Đức. Nhiều người gọi ông là “Thủ tướng sắt” do chế độ quân chủ bảo thủ của ông.

Bixmac sinh ra trong một gia đình quyền quý. Ông là một người thực tế, xảo quyệt và cấp tiến đại diện cho tầng lớp quý tộc Phổ. Vào giữa thế kỷ XIX, nước Đức ở trong tình trạng bị chia cắt, gồm 38 bang, thành lập một quốc gia liên hiệp gọi là Liên bang Đức, Áo và Phổ là hai nước lớn nhất của Liên bang và đang tranh giành nhau để giành vị trí đứng đầu ở Đức. Năm 1862, Bixmac đang làm đại sứ Phổ tại Pháp thì được vua Phổ mời làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bixmac chủ trương thực hiện thống nhất nước Đức “từ trên xuống dưới” bằng chính sách “sắt thép”.

Năm 1866, Bixmac tham chiến và đánh bại Áo. Phổ trở thành người đứng đầu Liên minh Đức. Năm 1870, Bixmac gây chiến với Pháp và đánh bại Pháp. Tháng 1 năm 1871, đế quốc Đức thống nhất được thành lập, vua Phổ Vinh I được tôn làm Hoàng đế.

Sau khi lên ngôi nước Đức, Vinhem I bổ nhiệm Bixmac làm Thủ tướng. Bixmac giữ vị trí này trong 20 năm. Bixmac thực hiện chính sách phản động nhằm củng cố và phát triển ảnh hưởng của đế quốc Đức, nhất là chống phá quyết liệt phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa bằng “luật đặc biệt”. Tuy nhiên, phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa Đức vẫn tiếp tục phát triển nên đến năm 1890, Hoàng đế Vincent II buộc Bixmac phải từ chức.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button