Địa LýLớp 10

Hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Câu hỏi: Hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

Trả lời

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp:

Bạn đang xem: Hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Vị trí địa lí: ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phân bố cơ sở sản xuất công nghiệp (vị trí giáp biển, các đầu mối giao thông, các mỏ khoáng sản, các đô thị, …).

Điều kiện kinh tế – xã hội: đóng vai trò quyết định tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

+ Dân cư và nguồn lao động: vừa cung cấp nhân lực trong sản xuất vừa là thị trường tiêu thụ và có ảnh hưởng đến quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật: là nền tảng thúc đẩy sự hợp tác trong sản xuất.

+ Tiến bộ khoa học – công nghệ: làm xuất hiện các ngành mới, thay đổi phân bố các ngành công nghiệp.

+ Nguồn vốn và thị trường: ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô của ngành.

+ Chính sách: tác động đến xu hướng phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ, phân bố, … của ngành công nghiệp.

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Nguồn tài nguyên ảnh hưởng đến cơ cấu, quy mô phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

+ Nguồn nước và quỹ đất tác động đến sự phân bố ngành công nghiệp.

Tìm hiểu về đặc điểm của ngành công nghiệp

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được “chế tạo, chế biến, chế tác, chế phẩm” cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học và kỹ thuật.

* Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn 

– Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động → Nguyên liệu. 

– Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu → Tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. 

– Cả hai giai đoạn đều sử dụng máy móc. 

* Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ 

– Đòi hỏi nhiều kĩ thuật và lao động trên một diện tích nhất định để tạo ra khối lượng sản phẩm. 

* Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng 

– Dựa vào tính chất tác động vào đối tượng lao động: công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến. 

– Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm: công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B). 

+ Công nghiệp nặng (nhóm A): sản phẩm phục vụ cho sản xuất. 

+ Công nghiệp nhẹ (nhóm B): sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button