GDQPLớp 12

Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn

Đáp án cho câu hỏi Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn chính xác, dễ hiểu nhất. Trả lời câu hỏi Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn ngắn gọn, nhanh nhất.

Câu hỏi: Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm đến kết quả bắn

Trả lời:

Bạn đang xem: Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn

Muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn phải thực hiện 3 yếu tố: Có thước ngắm đúng, có điểm ngắm đúng và có đường ngắm đúng.

– Lấy sai đường ngắm cơ bản. Là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm (hoặc qua tầm lỗ ngắm) đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm

+ Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp (cao) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn so với điểm định bắn trúng.

+ Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.

Hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn

– Mặt súng nghiêng.

+ Mặt súng nghiêng là hiện tượng mép trên thành khe ngắm không song song với mặt phẳng ngang. Khi bắn mặt súng nghiêng về bên nào thì đạn lệch về bên đó và thấp xuống.

– Lấy sai điểm ngắm để bắn thi quỹ đạo của đường đạn đi qua điểm định bắn trên M. (. (Điểm ngắm đúng: Là điểm được xác định trước sao cho khi ngắm vào đó)

+ Khi bắn, ngắm sai điểm ngắm bao nhiêu thỡ điểm chạm trên mục tiêu sẽ sai lệch bấy nhiêu.

– Ảnh hưởng của gió.

+ Ảnh hưởng của gió dọc theo hướng bắn: Nếu gió xuôi theo hướng bắn làm cho đầu đạn bay cao và xa hơn; nếu gió ngược chiều với hướng bắn làm cho đầu đạn thấp xuống, đạn gần hơn so với điểm định bắn trúng.

+ Ảnh hưởng của gió ngang sẽ làm đạn lệch hướng theo chiều xuôi hướng gió; gió thổi từ phải sang trái làm đạn lệch sang trái và ngược lại.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button