Lớp 10TIn Học

Hãy hình dung, nhóm em dùng một danh sách trong Python để lưu trữ và quản lí danh sách các bạn trong Câu lạc bộ Lập trình của lớp em | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Hãy hình dung, nhóm em dùng một danh sách trong Python để lưu trữ và quản lí danh sách các bạn trong Câu lạc bộ Lập trình của lớp em. Trong tình huống ấy, nhóm em mong muốn Python cung cấp sẵn những công cụ nào ở dạng hàm để dễ thực hiện việc quản lí danh sách câu lạc bộ?

Lời giải:

Một số hàm nên có:

Bạn đang xem: Hãy hình dung, nhóm em dùng một danh sách trong Python để lưu trữ và quản lí danh sách các bạn trong Câu lạc bộ Lập trình của lớp em | Giải bài tập SGK Tin học 10

– Bổ sung tên, phần tử vào cuối danh sách, hoặc vị trí bất kì trong danh sách.

– Sắp xếp danh sách theo một thứ tự giảm dần hoặc tăng dần.

Hãy hình dung, nhóm em dùng một danh sách trong Python để lưu trữ và quản lí danh sách các bạn trong Câu lạc bộ Lập trình của lớp em

* Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python 

Danh sách trong Python kí hiệu là list, hiểu đơn là một tập hợp các đối tượng có chung một tính chất nào đó. Ví dụ danh sách các món ăn trên bàn tiệc, danh sách các bài hát của một album, danh sách học sinh trong một lớp học… Ta thấy ngay, mỗi danh sách đều gồm có các phần tử khác nhau, để liệt kê chúng, chẳng hạn liệt kê các thực phẩm cần mua cho bữa liên hoan, bạn sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các phần tử này. Python cũng vậy, tuy nhiên, các danh sách các phần tử cần được đặt trong cặp ngoặc vuông []. 

* Danh sách trong Python

Trong Python, một danh sách (list) là một chuỗi các giá trị. Trong kiểu dữ liệu chuỗi, các giá trị là các ký tự. Trong khi đó, với kiểu danh sách, các giá trị có thể có bất kỳ kiểu dữ liệu gọi. Mỗi giá trị trong danh sách được gọi là phần tử.

Tạo danh sách

Để tạo danh sách bạn chỉ cần định nghĩa các phần tử giữa hai dấu ngoặc vuông đóng và mở []. Ví dụ danh sách tạo danh sách a và b như sau. Mỗi phần tử trong danh sách có thể có kiểu bất kỳ như string, float, hay int.

Trong Python, một danh sách (list) là một chuỗi các giá trị. Trong kiểu dữ liệu chuỗi, các giá trị là các ký tự. Trong khi đó, với kiểu danh sách, các giá trị có thể có bất kỳ kiểu dữ liệu gọi. Mỗi giá trị trong danh sách được gọi là phần tử.

Danh sách rỗng

Một danh sách không có thể phần tử, gọi là danh sách rỗng.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 14 Cánh diều: Kiểu dữ liệu. Danh sách – xử lí danh sách

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button