GDQPLớp 11

Giáo án giáo dục quốc phòng 11 bài 5

Bài 5. KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC

Phần một:  KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài này học sinh có thể:

1. Về kiến thức

– Trình bày được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn.

Bạn đang xem: Giáo án giáo dục quốc phòng 11 bài 5

2. Về kĩ năng

– Bắn được mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

– Thực hiện thành thạo động tác bắn tại chỗ bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

– Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác.

– Rèn luyện tâm lí vững vàng, tự tin khi thực hành bắn.

3. Về thái độ

– Trân trọng và có niềm tin vào vũ khí, trang bị.

– Tích cực, tự giác học tập và không ngừng nâng cao kết quả học tập.

II. NỘI DUNG

Bài học gồm 4 nội dung sau:

+ Một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn.

+ Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

+ Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.

+ Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK (hoặc súng trường CKC).

Nội dung trọng tâm:

+ Một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn.

+ Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK(hoặc súng trường CKC).

III. THỜI GIAN

Tổng thời gian: 8 tiết.

Phân bố thời gian:

Tiết 1: Một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn.

Tiết 2:

+ Lên lớp: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

+ Luyện tập: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

Tiết 3:

+ Lên lớp: Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.

+ Luyện tập: tập xoay vòng 2 nội dung:

Ngắm chụm.

Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

Tiết 4: Luyện tập ngắm chụm và tập ngắm trúng, chụm.

Tiết 5:

+ Lên lớp: tập ngắm bắn mục tiêu cố định.

+ Luện tập: tập lấy đường ngắm (đường ngắm chết).

Tiết 6: Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập.

Tiết 7: Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập.

Tiết 8: Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập.

IV. ĐỊA ĐIỂM

Tiết 1: phòng học

Tiết 2,3,4,5,6,7,8 : sân tập thể dục.

V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức

– GV tổ chức giảng dạy theo đội hình cả lớp

– Tổ chức ôn luyện tháo lắp súng theo đội hình tiểu đội

2. Phương pháp

– GV sử dụng các phương pháp: diễn giảng, dạy học thực hành, trình bày trực quan, dạy học theo nhóm nhỏ và một số phương pháp dạy học tích cực khác.

VI. VẬT CHẤT, TÀI LIỆU

1. Vật chất

– Máy tính, máy chiếu.

– 8 khẩu súng tiểu liên AK (mỗi tổ 2 khẩu).

– Bia số 4 thu nhỏ.

– Bia số 4, 6, 7.

2. Tài liệu

– Đối với giáo viên: giáo án, kế hoạch giảng bài.

– Đối với học sinh: SGK, tập ghi chép bài.

Phần hai: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. THỦ TỤC LÊN LỚP

1. Thủ tục thao trường

– Nhận lớp, kiểm tra quân số, chấn chỉnh đội hình, báo cáo cấp trên (nếu có).

– Phổ biến kỉ luật, vệ sinh thao trường.

– Kiểm tra bài cũ.

2. Hạ khoa mục

Nêu tên bài, mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp.

II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP

GHI CHÚ

Giáo viên

Học viên

1

I, Ngắm bắn

Tiết 1 (45phút)

Diễn giảng, trực quan.

 

Nghe, ghi chép bài đầy đủ

Thực hiện giảng dạy trên lớp

1.      Khái niệm

2.      Định nghĩa

20’

3.      Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn.

25’

2

II, Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

Tiết 2

(45phút)

Thực hiện theo 3 bước:

B1: làm nhanh

B2: làm chậm phân tích

B3: làm tổng hợp

Chú ý theo dõi, tích cực luyện tập dưới quyền chỉ huy của tiểu đội trưởng.

Luyện tập theo 3 bước:

B1: từng người tự nghiên cứu động tác

B2: tập phân đoạn theo từng cử động.

B3: tập tổng hợp.

 

1.      Lên lớp

20’

2.      Luyện tập

20’

Theo dõi chung và sửa tập cho HS còn yếu

3.      Kiểm tra đánh giá

 

Tổ chức hội thao giữa các tiểu đội

 

3

III, Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.

Tiết 3

(45’)

Thực hiện theo 2 bước:

B2: làm chậm phân tích

B3: làm tổng hợp

Chú ý theo dõi, tích cực luyện tập dưới quyền chỉ huy của tiểu đội trưởng.

10’ đầu luyện tập phần tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.

10 phút còn lại tập ND tiết 2.

1.      Lên lớp

20’

2.      Luyện tập

20’

Theo dõi chung và sửa tập cho HS còn yếu

4

Luyện tập ngắm chụm, ngắm trúng, chụm

Tiết 4

(45’)

Theo dõi chung và sửa tập cho HS còn yếu

Luyện tập theo đội hình tiểu đội.

5

IV, Tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK(hoặc súng trường CKC).

Tiết 5

(45’)

Thyết trình.

Tập bắn: giảng theo 2 bước:

B2: làm chậm phân tích

B3: làm tổng hợp

Chú ý lắng nghe.

 

1.      Lên lớp

20’

2.      Luyện tập

25’

Theo dõi chung và sửa tập cho HS còn yếu

Luyện tập theo đội hình tiểu đội.

6

Luyện tập bắn mục tiêu cố định.

Tiết 6,7

(90’)

Theo dõi chung và sửa tập cho HS còn yếu

Luyện tập theo đội hình tiểu đội.

 

7

Kiểm tra đánh giá toàn bài

Tiết 8

(45’)

Kiểm tra ND bất kì HS cả lớp, 3-5hs/lần

 

 

Tư thế động tác bắn , bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK

Động tác nằm bắn vận dụng trong chiến đấu trong điều kiện địa hình không cho phép ở tư thế đứng bắn, quỳ bắn, người bắn phải thực hiện động tác nằm bắn để tiêu diệt mục tiêu.

Động tác chuẩn bị bắn:

Khi nghe khẩu lệnh “mục tiêu….nằm chuẩn bị bắn!”. Người bắn làm động tác: tay phải xách súng lên ngang thắt lưng (nòng súng chếch lên về phía trước hợp với thân người một góc 450), thực hiện ba cử động sau:

Cử động 1: Chân phải bước lên một bước dài theo hướng bàn chân phải, chân trái dùng mũi bàn chân làm trụ xoay gót sang trái để người hướng theo bàn chân phải.

Cử động 2: Chống bàn tay trái xuống đất trước mũi bàn chân phải khoảng 20cm, mũi bàn tay hướng chếch về bên phải phía sau, thứ tự đặt cánh tay, khuỷu tay, đùi trái xuống đất.

Cử động 3: Tay phải lao súng về phía trước, đồng thời bàn tay trái ngửa đỡ thân súng khoảng dưới thước ngắm duỗi chân phải về sau, người nằm úp xuống đất hai bàn chân mở rộng bằng vai, hai mũi bàn chân hướng sang hai bên, người nằm chếch một góc so với hướng bắn một góc 30 độ.

Động tác lắp đạn:

   Tay phải rời ốp lót tay, tháo hộp tiếp đạn không có đạn ở súng trao sang tay trái, ngón giữa và ngón đeo nhẫn giữ hộp tiếp đạn vào mép phải ốp lót tay, cửa hộp tiếp đạn quay vào người. Tay phải lấy hộp tiếp đạn có đạn trong túi lắp vào súng, cất hộp tiếp đạn không có đạn vào túi đựng hộp tiếp đạn.

   Dùng ngón cái tay phải gạt khóa an toàn vào vị trí bắn phát một hoặc liên thanh, sau đó làm động tác lên đạn. Lên đạn xong gạt cần khóa an toàn về vị trí an toàn. Tay phải nắm tay cầm của súng, ngón tay trỏ thẳng để trên vành cò, mặt súng hướng lên trên, mắt luôn theo dõi phía trước chờ lệnh.

Động tác bắn

   Đang ở tư thế nằm bắn để bắn trúng muc tiêu người bắn phải thực hiên ba động tác: giương súng, ngắm và bóp cò.

Động tác giương súng

– Trước khi giương súng phải lấy thước ngắm động tác như sau: tay trái nắm ốp tay dưới, giữ súng để mặt súng hướng lên trên. Tay phải dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp then hẵm cữ thước ngắm xê dịch cho mép trước cữ thước ngắm khớp vào vạch cữ thước ngắm định lấy, sau đó tay phải gạt cần khóa an toàn về vị trí đã định.

– Động tác giương súng :

+ Tay trái nắm chắc ốp tay dưới hoặc hộp tiếp đạn, tùy theo tay dài hay ngắn của từng người trong tư thế bắn. Cẳng tay hợp với mặt phẳng địa hình một góc 400 đến 60 0.

+ Tay phải nắm tay cầm, hộ khẩu tay ở chính giữa phía sau tay cầm, ngón tay trỏ đặt vào cò súng ở cuối đốt thứ nhất, đầu đốt thứ hai.

Kết hợp hai tay nâng súng, đặt phần trên đế báng súng vào hõm vai, hai khuỷu tay chống xuống đất rộng bằng vai, kết hợp hai tay giữ chắc súng cân bằng trên vai, nhìn qua súng chưa đúng hướng thì dịch chuyển cả thân người (hai tay cố định) đưa súng về hướng mục tiêu.

Động tác ngắm

Khi lấy đường ngắm, má áp phải sát vào báng súng với lực vừa phải để đầu ít bị rung động, không gối má vào báng súng làm cho mặt súng nghiêng.

Khi ngắm mắt trái nheo tự nhiên, mắt phải ngắm, thứ tự lấy đường ngắm cơ bản rồi đưa đường ngắm cơ bản đến điểm định ngắm trên mục tiêu.

Động tác bóp cò

Trước khi bóp cò phải làm động tác ngưng thở để súng bớt rung động có thể hít vào hoặc thở ra một ít rồi ngưng thở.

Bóp cò phải dùng lực độc lập của ngón tay trỏ bóp từ từ êm đều từ trước về sau theo trục của súng đến khi đạn nổ. Nếu bắn liên thanh 2_3 viên khi bóp cò phải bóp hết cỡ, thả ra từ từ, không bóp quá nhanh, quá mạnh, thả cò quá vội hoặc nháy cò đều dẫn đến bắn phát một.

Động tác thôi bắn

Thôi bắn tạm thời (ngừng bắn)

Khẩu lệnh “ngừng bắn!”. Người bắn làm động tác như sau: hạ súng xuống, khóa an toàn, hai tay giữ súng ở tư thế chuẩn bị bắn mắt quan sát mục tiêu. Nếu súng hết đạn phải thay hộp tiếp đạn có đạn vào súng.

Thôi bắn hoàn toàn

Khẩu lệnh “Thôi bắn, tháo đạn, khám súng, đứng dậy”, người bắn làm động tác như sau:

Ngón trỏ tay phải thả cò súng ra, hai tay hạ súng xuống. Tay phải tháo hộp tiếp đạn ở súng ra, trao sang tay trái, ngón giữa và ngón đeo nhẫn của bàn tay trái kẹp hộp tiếp đạn bên phải ốp lót tay cửa hộp tiếp đạn quay vào người, sống hộp tiếp đạn quay xuống đất.

Tay trái vẫn giữ súng, tay phải kéo bệ khóa nòng từ từ về sau, ngón tay trỏ lướt trên cửa thoát vỏ đạn, các ngón tay khép lại chắn cửa nắp hộp khóa nòng để đỡ viên đạn từ trong buồng đạn văng ra.

Lắp viên đạn vừa tháo ở súng ra vào hộp tiếp đạn, bóp chết cò, khóa an toàn, lấy hộp tiếp đạn không có đạn trong túi đựng hộp tiếp đạn lắp vào súng, cất hộp tiếp đạn có đạn vào trong túi đựng hộp tiếp đạn.

Động tác đứng dậy:

  • Cử động 1: Tay phải nắm ốp lót tay, nghiêng người sang trái, co chân trái lên, đầu gối ngang thắt lưng tay phải đưa súng lên đặt lên đùi trái hộp tiếp đạn quay sang phải, tay trái úp dưới đất trước ngực.

  • Cử động 2: Xoay mũi bàn tay trái về trước, chân phải bước lên một bước, bàn chân ngang với mũi bàn tay trái, phối hợp sức tay trái và hai chân nâng người đứng dậy.

  • Cử động 3: Dùng gót chân phải làm trụ, xoay mũi bàn chân sang phải sao cho hợp với hướng bắn một góc 220, chân trái kéo lên ngang bàn chân phải ở tư thế đứng nghiêm, làm động tác xách súng hoặc mang súng.

Lưu ý: Trong chiến đấu có thể vận dụng đứng dậy bằng cách thứ hai “vọt tiến”, khi vọt tiến thực hiện hai cử động:

Cử động 1: Tay phải nắm ốp lót tay đưa súng về sau, gập cánh tay về phía thân người cánh tay đặt xuống đất, tay trái thu về sau, bàn tay úp xuống đất ngang vai trái, chân hơi co.

Cử động 2: Dùng sức của hai tay và chân phải nâng người lên đồng thời chân trái bước lên một bước nâng người đứng dậy, chân phải bước lên tiếp tục tiến.

Muốn bắn được trúng, chụm, trúng liên thanh, giương súng phải đạt được các yếu tố: bằng, chắc, đều, bền.

Bằng: Mặt súng phải thăng bằng.

Chắc: Hai tay giữ súng chắc, tì chắc vào vai.

Đều: Lực nắm súng và ghì súng phải đều nhau.

Bền: Lực nắm và ghì súng phải bền trong suốt quá trình loạt bắn.

III. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1.Nội dung

– Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK

2.Tổ chức thực hiện:

Lấy đơn vị tiểu đội để luyện tập do tiểu đội trưởng hướng dẫn và sửa tập. Trung đội trưởng (giáo viên) chỉ huy điều hành luyện tập chung.

3. Phương pháp luyện tập:

a)Bước 1: Từng người nghiên cứu.

– Phương pháp nghiên cứu: Từng người tự làm động tác, vừa làm vừa nghiên cứu nắm được ý nghĩa, khẩu lệnh, cách hô khẩu lệnh và tập chậm từng cử động của động tác nhằm cũng cố hệ thống lại những nội dung đã được thống nhất. Chỗ nào chưa rõ thì hỏi người bên cạnh hoặc đề nghị tiểu đội trưởng (giáo viên) hướng dẫn lại.

– Thời gian: 5’

b)Bước 2: Từng người luyện tập

– Phương pháp luyện tập: Từng người tự hô, tự tập. Luyện tập theo 3 phân đoạn.

+ Phân đoạn 1: Tập chậm

+ Phân đoạn 2: Tập nhanh dần các động tác.

+ Phân đoạn 3: Tập tổng hợp toàn bộ động tác

– Thời gian: 5’

c) Bước 3: Tổ luyện tập

– Phương pháp luyện tập: Tuần tự theo các phân đoạn như bước 2 chỉ khác: Từng người trong tổ thay nhau hô tập và sửa tập cho tổ. Bước đầu tập chậm từng phần động tác, sau đó tập nhanh dần, tập tổng hợp. Phân đội rèn luyện tính hiệp đồng thống nhất trong tổ.

– Thời gian: 5-10’

d)Bước 4: Tiểu đội luyện tập.

– Phương pháp tập: Tiểu đội trưởng tập trung tiểu đội thành 1 hàng ngang hô tập đồng thời uốn nắm, sửa tập cho các thành viên trong tiểu đội.

Tập nhanh dần và tập tổng hợp.

– Thời gian: 5’

e)Phương pháp sửa tập:

– Dùng khẩu lệnh và động tác mẫu để sửa, không dùng tay trực tiếp sửa cho người học. Thực hiện sai đâu sửa đấy, sai ít sửa trực tiếp, sai phổ biến tập trung để thống nhất lại.

– Sửa cho cá nhân: Quan sát kỹ từng cử động, động tác của người tập. Đối chiếu với yêu cầu (chuẩn) của động tác mẫu để sửa.

– Sửa cho tổ, tiểu đội: Xác định điểm chuẩn để sửa cho đội hình tổ, tiểu đội bảo đảm sự thống nhất.

4.Quy định vị trí tập và hướng tập

Mỗi tiểu đội luyện tập 1 vị trí riêng. Bảo đảm không gian và trật tự trong luyện tập.

5.Ký, tín hiệu chỉ huy luyện tập.

Sử dụng tín hiệu còi kết hợp với khẩu lệnh.

– 1 hồi còi + khẩu lệnh: Bắt đầu tập.

– 2 hồi còi + khẩu lệnh + tay chỉ vào bộ phận nào thì bộ phận đó dừng lại và sửa tập.

– 3 hồi còi + khẩu lệnh + tay chỉ vào vị trí nào thì dừng tập, tập trung vào vị trí chỉ tay.

KIỂM TRA KẾT THÚC HUẤN LUYỆN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm đánh giá kết quae qua quá trình học tập, ôn luyện của học sinh.

2. Yêu cầu:

– Nghiêm túc, trung thực, bình tĩnh, tự tin. Nắm chắc câu hỏi.

II. NỘI DUNG:

– Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK

– Một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn

III. THỜI GIAN: 45’

IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân chào cờ

V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP:

1. Tổ chức

Lấy lớp học để kiểm tra, gọi theo tiểu đội 3-5 Hs ra thực hiện động tác.

2.Phương pháp

Gọi tên hs ra khu vực kiểm tra. Kiểm tra 1 đến 2 câu hỏi lí thuyết rồi cho HS thực hiện động tác. Nhận xét và cho điểm.

VI. THÀNH PHẦN – ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

Học sinh trong lớp

VII. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

Súng tiểu liên AK: 4 khẩu.        

KẾT QUẢ KIỂM TRA

LỚP: 11A…

TT

Họ và tên

MS

Nội dung kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Ghi chú

Điểm

Xếp loại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, GDQP 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button