Lớp 9Ngữ Văn

Giải thích ý nghĩa của từ phương lược trong bài “Hoàng Lê nhất thống chí” | Ngữ Văn 9

Câu hỏi: Giải thích ý nghĩa của từ phương lược trong bài “Hoàng Lê nhất thống chí”

Trả lời:

Phương lược là phương cách, mưu lược.

Bạn đang xem: Giải thích ý nghĩa của từ phương lược trong bài “Hoàng Lê nhất thống chí” | Ngữ Văn 9

“Đường lối để làm việc lớn”

“Đồng tình với nhau về đường lối hành động.”

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị đọc hiểu một đoạn trích trong “Hoàng Lê nhất thống chí” nhé.

Đọc đoạn trích sau và trả lời:

” Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã tính sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thê đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù . Như thể thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đền lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp được binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được

Chờ mười năm nữa cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân mạnh, thì ta có gì sợ chúng” 

(Trích HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ)

1/ Đoạn trích trên là lời của ai, nói trong hoàn cảnh nào? giải thích ý nghĩa nhan để tác phẩm. 

2/ Các tác giả của đoạn văn trên vốn là những người trung quân rất có cảm tình với nhà Lê nhưng lại xây dựng người anh hùng áo vải Quang Trung tuyệt đẹp. Vì sao vậy? Hãy giải thích ngắn gọn về điều đó. 

3/ Hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch khoảng 10 câu. Trình bày cảm nhận của em về nhân vật ““ ta” được thế hiện trong đoan trích. 

Đáp án tham khảo:

Câu 1: Đoạn trích là lời của vua Quang Trung nói với các tướng sĩ dưới quyền. Trong hoàn cảnh quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta

Giải thích nhan đề: Ghi chép lại sự thống nhất đất nước của nhà Lê. 

Câu 2: 

– Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Tây Sơn là sự thật lịch sử mà các tác giả đã được chứng kiến tận mắt, là những trí thức có lương tâm, những người có tâm huyết và tài năng nên các ông không thể không tôn trọng lịch sử. – Các tác giả cũng được chửng kiến tận mắt sự thối nát, kém cỏi, hèn mạt của nhà Lê cùng sự độc ác, hống hách, ngang ngược của giặc Thanh nên các ông không thể không thở dài ngao ngan, cảm thấy nhục nhã, ý thức dân tộc không thể không được dâng cao. – Tất cà những điều đó đã đem đến những trang ghi chép chân thực mà xúc động, tự hào như vậy.

Câu 3:

Hồi thứ 14 của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã tái hiện chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Hình ảnh vua Quang Trung hiện lên với những vẻ đẹp phi thường của một bậc đại tướng. Thông qua ngòi bút sinh động của nhóm tác giả họ Ngô , hình tượng người anh hùng dân tộc Quang Trung hiện lên vô cùng đẹp đẽ, phi thường. Đó là con người có hành động mạnh mẽ ,quyết đoán và có trí tuệ sáng suốt, sâu xa ,nhạy bén.Nghe tin giặc đánh chiếm đến tận Thăng Long ông không hề nao núng mà quyết định thân chinh cầm quân đi ngay. Trong vòng một tháng ông đã liên tiếp làm nên nhiều chiến công, ông thu phục lòng dân và có danh nghĩa ra Bắc dẹp giặc. Bên cạnh đó, Quang Trung – Nguyễn Huệ còn là một người có ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.Mới khởi binh nhưng ông đã khẳng định được sự chiến thắng.Điều này Nguyễn Huệ đã khẳng định rằng ông thật sự là một tài năng quân sự ,một nhà mưu lược tài ba.Trong những cuộc chiến tranh phong kiến ở Việt Nam hiếm có một vị tướng nào tính toán thần tình và sâu xa đến vậy. Trong trận chiến với quân Thanh hình ảnh nhà vua hiện lên vô cùng oai phong, lẫm liệt! Ông thân chinh cầm quân đóng vai trò là tổng chỉ huy chiến dịch thực sự “cưỡi voi đi đốc thúc” ,xông pha tên đạn. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tổng chỉ huy áo vải quân Tây Sơn đã đánh trận thật lẫy lừng. Những chiến công lẫy lừng của Quang Trung là niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9, Ngữ Văn 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button