Lớp 12Vật Lý

Giải Câu 1 trang 316 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 61: Thuyết Big Bang

Câu 1 trang 316 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Nêu hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đắn của thuyết Big Bang.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Câu 1 trang 316 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hai sự kiện thiên văn quan trọng xác nhận tính đúng đẵn của thuyết Big Bang là:

* Vũ trụ dãn nở: Vũ trụ đang dãn nở.

– Số các thiên hà trong quá khứ nhiều hơn hiện nay chứng tỏ vũ trụ không ổn định. Trong quá khứ, vũ trụ “đặc” hơn thời điểm hiện tại.

– Nhà thiên văn học người Mĩ Hubble phát hiện ra tốc độ chạy ra xa của thiên hà tỉ lệ với khoảng cách d giữa thiên hà và chúng ta theo công thức: v = H.d;

Trong đó: H = 1,7.10-2 m/(s.năm ánh sáng) gọi là hằng số Hubble.

* Bức xạ “nền” Vũ trụ: còn gọi là Bức xạ tàn dư vũ trụ là bức xạ được phát ra từ Vũ trụ nay đã nguội. Vào năm 1965, hai nhà vật lí thiên văn người Mĩ  Penzias và Wilson phát hiện bức xạ nền vũ trụ được phát một cách đồng đều từ cả 4 phía trong không gian.

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 61. Thuyết Big Bang

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button