Lớp 12Vật Lý

Giải Bài C1 trang 226 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Bài C1 trang 226 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ λ = 0,75μm

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài C1 trang 226 sgk Vật Lý 12 nâng cao

Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (λ = 0,75μm):

ε = hc/λ = 6,625.10−34.3.108 / (0,75.10−6) = 2,65.10−19(J)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao: Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button