Lớp 8Toán

Giải Bài 8.2 trang 96 SBT Toán 8 tập 2

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bài 8.2 trang 96 sbt Toán 8 tập 2 

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)

Bạn đang xem: Giải Bài 8.2 trang 96 SBT Toán 8 tập 2

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng:

– Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

– Định lí Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Xét hai tam giác ABC và HBA, ta có: ∠BAC = ∠BHA = 1v

Góc B là góc nhọn chung

Vậy ΔABC đồng dạng ΔHBA

Giải SBT Toán 8: Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông -

Xét tam giác vuông ABH, ta có:

HB = √(AB2−AH2) = √(m2−n2)

Từ đó, ta có: 

Với m = 12,5cm, n = 10,85cm, ta tính được:

AC ≈ 21,85cm; BC ≈ 25,17cm.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button