Lớp 8Toán

Giải Bài 8.1 trang 96 SBT Toán 8 tập 2

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bài 8.1 trang 96 sbt Toán 8 tập 2 

Cho góc nhọn xOy.

Bạn đang xem: Giải Bài 8.1 trang 96 SBT Toán 8 tập 2

Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm.

Trên tia Oy lấy một điểm B sao cho OB = 15,45cm

Vẽ AE vuông góc với Oy, BF vuông góc với Ox.

Biết độ dài đoạn thẳng BF = 10,25cm.

Độ dài đoạn thẳng AE (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là:

a. 13,04 cm

b. 18,31 cm

c. 5,74 cm

d. 5,73 cm

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Xét ΔOEA và ΔOFB có:

∠OEA = ∠OFB) = 900

∠O chung

Suy ra, ΔOEA đồng dạng với ΔOFB

Giải SBT Toán 8: Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông -

Chọn C

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button