Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 7 trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao

Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Bài 7 (trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao):

Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau:

Bạn đang xem: Giải Bài 7 trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao

Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen.

a. Hãy cho biết hiện tượng đó đã chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây?

A. H2S

B. CO2

C. SO2

D. NH3

b. Viết phương trình của các phản ứng hóa học xảy ra. Tính hàm lượng khí có trong không khí. Coi hiệu suất phản ứng là 100%.

c. Hãy xem xét sự nhiễm ban không khí trên có vượt mức cho phép không? Nếu biết hàm lượng cho phép là 0,01 mg/l.

Lời giải:

a. Đáp án A

Kết tủa đen chứng tỏ trong không khí chứa H2S

b. Pb(NO3)2 + H2S → PbS ↓ + 2HNO3

nH2S = nPbS = (0,3585.10-3) : 239 = 1,5.10-6 mol

Hàm lượng H2S trong không khí là:

1,5.10-6.34 = 51.10-6 gam = 0,051 mg/2lit = 0,0255 mg/lit

c. Sự nhiễm bẩn không khí bởi H2S vượt quá mức cho phép là 0,01 mg/lít tới 2,55 lần

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 12 nâng cao

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button