Lớp 8Toán

Giải Bài 52 trang 15 SBT Toán 8 tập 2

Bài 6 – 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 52 trang 15 sbt Toán 8 tập 2

Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

Lời giải:

Bạn đang xem: Giải Bài 52 trang 15 SBT Toán 8 tập 2

Hướng dẫn

B1: Gọi x là số tuổi của Bình (x nguyên dương). 

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn đó.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình lập được.

B4: Kết luận. (So sánh nghiệm tìm được với điều kiện của ẩn).

Gọi x là số tuổi của Bình. Điều kiện: x ∈N*.

Số tuổi của ông Bình là x + 58.

Cộng tuổi của bố Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông nên tuổi của bố Bình là:

(x + 58) – 2x = 58 – x

Số tuổi của ba người bằng 130 nên ta có:

x + (x + 58) + (58 – x) = 130

⇒ x + x + 58 + 58 – x = 130

⇒ x = 130 – 58 – 58

⇒ x = 14 (thỏa mãn)

Vậy Bình 14 tuổi.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 6 – 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button