Lớp 8Toán

Giải Bài 51 trang 97 SBT Toán 8 tập 2

Ôn tập chương 3 – Hình học

Bài 51 trang 97 sbt Toán 8 tập 2 

Cho tam giác ABC.

a. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho  tìm trên AC điểm N sao cho Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Bạn đang xem: Giải Bài 51 trang 97 SBT Toán 8 tập 2

b. Vẽ đoạn thẳng MN. Hỏi rằng hai đường thẳng MN và BC có song song với nhau không? Vì sao?

c. Cho biết chu vi và diện tích của tam giác ABC thứ tư là P và S.

Tính chu vi và diện tích tam giác AMN.

Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Lời giải:

Hướng dẫn

Áp dụng định lí: Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

a. * Cách vẽ:

– Kẻ tỉa Ax bất kì khác tia AB, AC

– Trên tia Ax, lấy hai điểm E và F sao cho AE = 2 (đơn vị dài), EF = 3 (đơn vị dài)

– Kẻ đường thẳng FB

– Từ E kẻ đường thẳng song song với FB Cắt AB tại M.

– Kẻ đường thẳng FC.

– Từ E kẻ đường thẳng song song với FC cắt AC tại N.

Ta có M, N là hai điểm cần vẽ.

* Chứng minh:

Trong ΔAFB, ta có: EM // FB.

Theo định lí Ta-lét, ta có:

Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Trong ΔAFC, ta có: EN // FC.

Theo định lí ta-lét ta có: Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Vậy M, N là hai điểm cần tìm.

b. Trong ΔABC, ta có:

Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Suy ra: MN // BC (Theo định lí đảo của định lí Ta-lét)

c. Gọi p’ và S’ là chu vi và diện tích của ΔAMN.

Trong ΔABC, ta có: MN // BC

Suy ra: ΔAMN đồng dạng ΔABC

Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 - Hình học -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Ôn tập chương 3 – Hình học

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button