Lớp 8Toán

Giải Bài 41 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 41 trang 11 sbt Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) 18x2y2z : 6xyz

Bạn đang xem: Giải Bài 41 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

b) 5a3b : (-2a2b)

c) 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

Hướng dẫn

Muốn chia đơn thức A  cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+) Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+) Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của từng biến đó trong B.

+) Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

 a.

18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2: x)(y2: y)(z : z) = 3xy

b.

5a3b : (-2a2b) = 5 : (-2)(a3: a2)(b : b) = – 5/2 a

c.

27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4: x4)(y2: y).z = 3yz

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button