Lớp 8Toán

Giải Bài 30 trang 139 SBT Toán 8 tập 2

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 30 trang 139 sbt Toán 8 tập 2

ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng có đáy là một hình chữ nhật.

a. Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.

Bạn đang xem: Giải Bài 30 trang 139 SBT Toán 8 tập 2

b. Những cặp mặt phẳrig nào vuông góc với nhau?

c. Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) có vuông góc với nhau hay không?

d. Sử dụng kí hiệu // và ⊥ để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Lời giải:

Hướng dẫn

Áp dụng:

– Hình lăng trụ đứng có hai đáy là nằm trên hai mặt phẳng song song, các cạnh bên vuông góc với đáy do đó các cạnh bên song song và bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật.

– Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm A thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua A.

– Khi một trong hai mặt phẳng (ABCD) và (A′B′C′D′) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

a. Những cặp mặt phẳng song song với nhau là:

mp(ABCD) và mp(XYHK)

mp(ADKX) và mp(BCHY)

mp(ABYX) và mp(CDKH)

b. Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau là:

mp (ABCD) và mp.(ADKX); mp (XYHK) và mp (ADKX)

mp (ABCD) và mp (ABYX); mp (XYHK) và mp (ABYX)

mp (ABCD) và mp mp (BCHY); mp (XYHK) và mp (BCHY)

mp (ABCD) và mp (CDKH); mp (XYHK) và mp (CDKH)

mp(ADKX) và mp(CDKH) ;mp (ADKX) và mp (ABYX)

mp (BCHY) và mp (CDKH); mp (BCHY) và mp (ABYX)

c. Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) vuông góc với nhau

d.

Giải SBT Toán 8: Bài 4. Hình lăng trụ đứng -

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button