Hóa HọcLớp 12

Giải Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12

Bài 7. Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 12)

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

Bạn đang xem: Giải Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Lời giải:

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

a. Glucozo, glixerol, andehit axetic.

PTHH:

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

PTHH:

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

Hai mẫu thử còn lại ta đun nóng với xúc tác H+, sau đó đem sản phẩm cho phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng là saccarozo.

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

Còn lại là glixerol

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

Phương trình phản ứng:

Giải Hóa 12: Bài 3 trang 37 SGK Hóa 12 –

Xem toàn bộ Giải Hóa 12: Bài 7. Luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button