Lớp 8Toán

Giải Bài 3.2 trang 9 SBT Toán 8 tập 2 

Bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Bài 3.2 trang 9 sbt Toán 8 tập 2 

Bằng cách đặt ẩn phụ theo hướng dẫn, giải các phương trình sau:

Bạn đang xem: Giải Bài 3.2 trang 9 SBT Toán 8 tập 2 

Hướng dẫn: Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

b. (√2 + 2)(x√2 – 1) = 2x√2 – √2

Hướng dẫn: Đặt u = x√2 – 1.

 Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Hướng dẫn: Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Lời giải:

Hướng dẫn

Đặt ẩn phụ u theo hướng dẫn, khi đó thu được các phương trình (ẩn u) đưa về được về dạng phương trình bậc nhất. Giải các phương trình ẩn uu, tìm được u ta quay lại giải phương trình ẩn x.

a. Đặt Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 - ta có phương trình 6u – 8 = 3u + 7.

Giải phương trình này:

6u – 8 = 3u + 7

⇔ 6u – 3u = 7 + 8

⇔ 3u = 15 ⇔ u = 5

Vậy (16x + 3)/7 = 5 ⇔ 16x + 3 = 35

⇔ 16x = 32 ⇔ x = 2

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ (16x + 3)/7 = 5 ⇔ 16x + 3 = 35

⇔ 16x = 32 ⇔ x = 2

b. Nếu đặt u = x√2 − 1 thì x√2 = u + 1 nên phương trình có dạng

(√2 + 2)u = 2(u + 1) − √2 (1)

Ta giải phương trình (1):

(1) ⇔ √2u + 2u = 2u + 2 − √2

⇔ √2u = 2 − √2

⇔ √2u = √2(√2 − 1) ⇔ u = √2 − 1

⇔ x√2 − 1 = √2 − 1

⇔ x√2 = √2

⇔ x = 1

c. Đặt Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Suy ra Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Phương trình đã cho trở thành:

0,05.2u = 3,3 − u ⇔ 0,1u = 3,3 – u ⇔ 1,1u = 3,3 ⇔ u = 3.

Do đó: Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 -

⇔ x – 2010 = 0

⇔ x = 2010.

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button